Acest site folosește cookie-uri. Detalii. Accept:

Termeni și condiții de utilizareSite-ul Anunțuriaici.ro oferă utilizatorilor, servicii pentru publicare de anunțuri în cadrul paginilor web disponibile sub domeniul anunturiaici.ro.

Prin utilizatori se înțeleg atât persoane fizice cât și cele juridice.

Nivelul de acces ale acestor servicii poate varia în funcție de calitatea utilizatorilor: membru, vizitator sau personal administrativ site.

Responsabilitatea pentru conținutul din anunțuri, cade in sarcina utilizatorului care l-a publicat.

Calitatea serviciilor sunt furnizate după principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile". Publicarea informațiilor se face respectând ca regulă generala legislația în vigoare, ținând cont și de faptul că utilizatorii noștri pot fi și minori. În cadrul site-ului pot exista de asemenea reguli, indicații, precizări care pot reglementa suplimentar activitățile desfășurate de către utilizatori. Ne rezervăm dreptul asupra informațiilor acceptate spre publicare.

Modalități de comandă - plată - livrare - garanții oferite Pentru modalitățile de comandă, plată, livrare sau garanții consultați informațiile publicate de fiecare utilizator-ofertant în parte. Acestea pot varia de la un ofertant la altul în funcție de posibilitățile acestuia. Site-ul Anunturiaici.ro nu onorează comenzi, nu intermediază plăti, nu efectuează livrări și nu oferă garanții de orice fel în legătură cu informațiile publicate de utilizatori. Respectarea înțelegerilor încheiate între utilizatorul cu rol de vânzător și utilizatorul cu rol de cumpărător, cade în sarcina acestora ca și părți implicate.

Politica de confidențialitate

Informaţii despre politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal - Politica de confidențialitate

Informaţii despre cookie-uri

Informaţii despre cookie-uri - Despre cookie-uri

Ne rezervăm dreptul de a face schimbări ulterioare fară o notificare prealabilă.