DESPRE ÎNȚELEGEREA LUMII SPIRITUALE

Capacități de vedere interioară, Rudolf Steiner: Despre intelegerea lumii spirituale, GA Conferinta 6

Pentru o perioadă nu mai mare de patru ani începând cu 29 aprilie  această politică a capacității include condițiile de punere în funcțiune de capacități noi, conform prezentului regulament.

capacități de vedere interioară

Articolul 2 1    Prezentul regulament pentru a îmbunătăți vederea în nsp aplică navelor care transportă marfă și remorcherelor-împingătoare care furnizează servicii pe cont propriu sau contra cost și sunt înregistrate într-un stat membru sau, dacă nu sunt înregistrate, sunt operate de o întreprindere stabilită într-un stat membru.

În cazul în care un stat membru se prevalează de această opțiune, trebuie să anunțe în consecință Comisia în termen de șase luni; Comisia trebuie să informeze celelalte state membre.

capacități de vedere interioară

Fiecare stat membru implică organizațiile sale naționale reprezentând transportatorii ce utilizează căile navigabile interioare în această administrare. În acest caz, măsurile trebuie să fie supuse unei acțiuni la nivelul Comunității. Aceasta intră în acțiune pentru toate cheltuielile și finanțările menționate la al doilea paragraf din alineatul 3astfel încât să se garanteze un tratament egal tuturor operatorilor de transport prevăzuți în prezentul regulament, independent de Fondul căruia nava îi aparține.

Raportul se reduce în mod constant pentru a ajunge la zero cât mai repede posibil și în etape regulate nu mai târziu de 29 aprilie  De îndată ce raportul se stabilește la zero, reglementările devin un mecanism de rezervă, și pot fi reactivate doar în cazul unei perturbări serioase a pieței, conform prevederilor articolului 6.

Blagoveshchenskaya CHPP, știri:

Alegerea momentului trebuie declarată în momentul comandării navei sau solicitării navei pentru import. Nava oferită pentru tăiere pentru fier plan de restaurare a vederii ca tonaj compensatoriu trebuie să fi fost tăiată înainte de punerea în funcțiune a noii nave.

Bunăstarea spirituală - cu Adina Stoian

Proprietarii navelor care urmează să fie puse în funcțiune care au un tonaj mai mare decât este necesar pentru tăiere nu primesc compensații financiare pentru acest surplus. Oricare stat membru interesat poate permite retragerea definitivă din uz a navelor de pe piață pentru folosirea în alte scopuri decât transportul de marfă, cum sunt navele pentru scopuri umanitare, navele muzeu, navele pentru țările în curs de dezvoltare din afara Europei sau navele puse la dispoziția organizațiilor non-profit, pentru a capacități de vedere interioară socotite ca tonaj compensatoriu, adică considerate ca și cum ar fi fost tăiate pentru fier vechi.

  • Ştiinţa spirituală, aşa cum este ea in intențiile noastre, se simte pătrunsă de impulsul de a realiza ceva similar pentru spirit şi cunoaşterea lui, așa cum în epoca lor au realizat pentru cunoaşterea naturii exterioare personalităţi precum Copernic, Galilei, Giordano Bruno [ Nota 2 ].
  • Imaginea de sine - stima de sine si increderea in sine Alexandra Siru Psiholog - psihoterapeut Ce este imaginea de sine?
  • Imaginea de sine - stima de sine si increderea in sine
  • Care este diferența dintre designul interior și decorarea interioară?
  • Gimnastică pentru refacerea vederii
  • Probleme de vedere la părinți
  • Viziune în 7 minute
  • Rudolf Steiner: Despre intelegerea lumii spirituale, GA Conferinta 6

Se comunică o astfel de permisiune Comisiei, care informează apoi celelalte state membre interesate. Articolul 5 1    Pentru navele înregistrate în unul din statele membre interesate, contribuția specială se plătește Fondului statului membru în care nava este înregistrată.

DESPRE ÎNȚELEGEREA LUMII SPIRITUALE

Pentru navele neînregistrate administrate de o întreprindere stabilită din statele membre interesate, contribuția specială se plătește în Fondul statului membru în care capacități de vedere interioară stabilit întreprinderea. Conform unor astfel de măsuri de îmbunătățire, proprietarii navelor prevăzute la articolul 2 alineatul 1 care taie un vas, mai exact, dispun tăierea corpului navei în totalitate sau, în cazul unui remorcher-împingător, cei care dispun distrugerea corpului navei și a motorului, pot primi o primă de tăiere pentru fier vechi la prețul stabilit de Comisie conform condițiilor prevăzute la articolul 7 din Fondul respectivei nave atât timp cât există resursele financiare.

capacități de vedere interioară

Cu toate acestea, această primă poate fi acordată doar navelor pentru care proprietarul dovedește că fac parte din flota sa activă, adică: — nave care sunt în stare bună de funcționare și — nave pentru care proprietarul poate prezenta certificat de capacități de vedere interioară și tonaj valabil sau o autorizație pentru transport național eliberată de autoritatea competentă a unuia din statele membre interesate și — nave care au efectuat cel puțin zece călătorii în perioada de 24 luni ce precede cererea pentru prima de tăiere.

Nu se acordă nici o primă navelor care, în urma unui naufragiu sau altei daune suferite, nu mai sunt reparabile sau pentru care costurile reparațiilor sunt mai mari decât prima de tăiere pentru fier vechi.

În cazul în capacități de vedere interioară autoritățile competente au motive întemeiate să se îndoiască de faptul că nava care a făcut cererea pentru prima de tăiere pentru fier vechi este în stare bună de funcționare, acestea pot solicita un capacități de vedere interioară pentru a certifica dacă nava implicată deține condiția tehnică de a transporta mărfuri.

Prima de tăiere pentru fier vechi se refuză dacă nava nu îndeplinește această cerință. Cotele care se aplică sunt aceleași pentru fiecare Fond.

Care este diferența dintre designul interior și decorarea interioară?

Pentru a contribui la examinarea pieței, proprietarii navelor construite sau importate trebuie să informeze Fondurile cu 6 luni înainte ca aceste nave să fie puse în funcțiune. Articolul 8 Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul 5orice stat membru poate lua măsuri în special pentru a: — facilita transportatorilor fluviali care se retrag obținerea unei pensii anticipate sau transferul capacități de vedere interioară o altă activitate economică; — organiza programe pentru calificare și recalificare profesională pentru muncitorii care se retrag; — încuraja operatorii-proprietari privați să facă parte din asociațiile comerciale; — încuraja adaptarea navelor la progresul tehnic pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și a promova necesitățile de siguranță tehnică; — îmbunătăți capacitățile operatorilor pentru a proteja dezvoltarea și viitorul comerțului.

Articolul 9 1    Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a pune în aplicare prezentul regulament și înștiințează Comisia.

capacități de vedere interioară

Aceste măsuri prevăd, inter alia, verificarea permanentă și efectivă a conformității cu obligațiile impuse întreprinderilor de prezentul regulament și dispozițiile de drept intern adoptate la punerea în aplicare a acestora, și cu penalizările corespunzătoare în cazul nerespectării lor.

Articolul 10 Prezentul regulament intră în vigoare la 29 aprilie  Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

capacități de vedere interioară

Adoptat la Bruxelles, 29 martie