Sfaturi pentru îngrijirea deplină a ochilor

Vederea și produsele cosmetice, Legături utile

Conținutul

   

LEGE nr. Articolul 1 va avea următorul cuprins: „Art.

vederea și produsele cosmetice suspect de autism de unde să înceapă

La articolul 2, literele ab şi h vor avea următorul cuprins: „a produs cosmetic - orice substanţă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe, păr de pe cap şi de pe corp etc. La articolul 2, după litera h se introduc literele h1 şi h2 cu următorul cuprins: „h1 notificare - demersul administrativ care constă în transmiterea în formă scrisă către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a intenţiei de punere pe piaţă a unui produs cosmetic; h2 principii de bună practică de fabricaţie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, acţiuni şi verificări ce se exercită asupra procesului de fabricaţie a produselor cosmetice;” 4.

Articolele vor avea următorul cuprins: „Art. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins: „Art. În ceea ce priveşte ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăţi şi pentru care indicarea greutăţii sau a volumului nu este semnificativă, conţinutul poate să nu fie indicat, dar se va menţiona vederea și produsele cosmetice ambalaj numărul de bucăţi; această menţiune nu este necesară atunci când numărul de piese este uşor de determinat vederea și produsele cosmetice exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate; e data de minimă durabilitate, marcată prin sintagma „A se folosi preferabil înainte de”, urmată de dată sau de detalii asupra locului unde se află inscripţionată această dată, exprimată prin lună şi an, în această ordine şi cu cifre arabe.

  1. Cosmetice și teste pe animale Produsele finite PUPA nu sunt testate pe animale conform prevederilor legislației în domeniul produselor cosmetice din
  2. (PDF) Produse cosmetice | Alexandra Tudurachi - anunturiaici.ro
  3. ANPC - Autoritatea pentru protectia consumatorului
  4. EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex
  5. Se pot deteriora vederea din produsele cosmetice
  6. Sfaturi pentru ingrijirea corecta a ochilor | Health Shop
  7. Bine sau rău văd miopie
  8. ORDIN 28/11/ - Portal Legislativ

Dacă este necesar, această informaţie va fi suplimentată de o indicare a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmată. În cazul în care produsele cosmetice au o durabilitate mai mare de 30 de luni, indicarea datei de minimă durabilitate nu este obligatorie; f vederea și produsele cosmetice de utilizare şi avertizare specială ce trebuie aduse la cunoştinţă cu privire la produsele cosmetice, inclusiv cele pentru utilizare profesională, în special cele pentru coafură, care conţin ingrediente din listele prevăzute la art.

În situaţia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi ataşat un prospect, o banderolă ori un cartonaş ce va conţine informaţia necesară consumatorului sau pe recipientul produsului va fi inscripţionată informaţia necesară abreviată ori simbolul prevăzut în lista stabilită prin vederea și produsele cosmetice al ministrului sănătăţii şi familiei, conform specificaţiilor din listele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; g funcţia produsului cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului; h numărul lotului de fabricaţie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, după caz, ori o indicaţie care să vederea și produsele cosmetice identificarea produsului; i lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compoziţia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutăţii în momentul încorporării lor.

vederea și produsele cosmetice 80% viziune

Această listă este precedată de cuvântul „ingrediente”. În cazul în care, din motive practice legate de spaţiu, acest lucru nu este posibil, va fi ataşat un prospect, o banderolă ori un cartonaş ce trebuie să conţină informaţia necesară consumatorului sau va fi inscripţionată pe recipient ori pe ambalaj informaţia abreviată ori simbolul prevăzut în listele prezentate la art.

vederea și produsele cosmetice preparate pentru ochi

Coloranţii se pot menţiona după celelalte ingrediente. Compoziţiile de parfumare sau de aromatizare şi materiile lor prime vor fi menţionate prin cuvântul „parfum”, respectiv „aromă”. În cazul săpunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau formă, să fie scrise informaţiile prevăzute la alin.

vederea și produsele cosmetice Concluzie PMPK pentru deficiențe de vedere

Litera b a articolului 17 va avea următorul cuprins: „b nerespectarea prevederilor art. Articolele 18 şi 19 vor avea următorul cuprins: „Art.

vederea și produsele cosmetice viziune 24 cadre

Articolul 22 va avea următorul cuprins: „Art. Articolul 23 se abrogă.

vederea și produsele cosmetice tulburări de hipermetropie

Alineatul 2 al articolului 24 va avea următorul cuprins: „ 2 Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a pct.