Isus Hristos conduce astăzi Biserica Sa prin profeți

Viziune cu adevărat restaurată. Account Options

Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă Joseph Smith: un profet al lui Dumnezeu Când avea 14 ani, Joseph Smith a dorit să ştie cărei biserici trebuia să i se alăture, aşa încât L-a întrebat pe Dumnezeu în rugăciune sinceră.

viziune cu adevărat restaurată cum să restabiliți vederea 12 ani

Ca răspuns la această rugăciune, Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i-au apărut lui Joseph şi i-au spus că adevărata Biserică a lui Isus Hristos nu se afla pe pământ şi că Ei îl aleseseră pe Joseph pentru a o restaura. Membri credincioşi ai Bisericii au depus mărturie că Isus Viziune cu adevărat restaurată este Salvatorul şi Mântuitorul lumii.

Isus îndrumă Biserica Sa astăzi prin revelaţie dată unui profet de pe pământ. Şi Joseph Smith a fost un astfel de profet. Deşi Joseph a realizat multe lucruri în timpul vieţii sale, cel mai important a fost angajamentul pe care şi l-a luat de a fi ucenic şi martor al lui Isus Hristos.

Cei care primesc mărturia profetului prin puterea Duhului Sfânt vor cunoaşte adevărul lucrării pe care el a fost chemat s-o facă. Ei vor putea cunoaşte, de asemenea, pacea şi fericirea care vin prin Salvatorul Isus Hristos, pe care Joseph Smith L-a preaslăvit şi L-a slujit.

Care Biserică este adevărată? Joseph Smith s-a născut în anul în Sharon, Vermont. În momentul în care începe această relatare, el avea 14 ani, locuia cu familia sa în statul New York şi se gândea cu toată seriozitatea cărei biserici să i se alăture.

În cele ce urmează este prezentată experienţa lui Joseph, aşa cum a descris-o el. În această perioadă de mare agitaţie, mintea mea a fost cuprinsă de reflecţii serioase şi de mari nelinişti… Îmi spuneam deseori: Ce este de făcut?

Care dintre toate aceste grupări are dreptate; sau, greşesc ele toate laolaltă? Dacă una dintre ele are dreptate, care este aceasta şi cum pot s-o recunosc? Niciodată nu a pătruns un pasaj din scriptură în inima omului cu mai multă putere decât a pătruns acesta, atunci, în inima mea.

viziune cu adevărat restaurată ochii au acuitate vizuală diferită

Părea că intră cu putere mare în fiecare fibră a inimii mele. Am meditat iar şi iar asupra lui, ştiind că, dacă vreo persoană avea nevoie de înţelepciune de la Dumnezeu, eu eram aceea; pentru că nu ştiam cum să fac şi, dacă nu puteam obţine mai multă înţelepciune decât aveam atunci, niciodată nu aveam să ştiu; pentru că învăţătorii de religie ai diferitelor grupări religioase înţelegeau aceleaşi pasaje din scripturi în moduri viziune cu adevărat restaurată de diferite, încât se distrugea toată încrederea în lămurirea întrebării printr-un apel la Biblie.

În cele din urmă, am ajuns la concluzia că trebuie, fie să rămân în întuneric şi în confuzie, fie să fac aşa cum îndrumă Iacov, şi anume, să cer de la Dumnezeu. The Father and the Son appear to Joseph Smith in the sacred grove Prima Viziune a lui Joseph Smith În conformitate cu hotărârea mea de a cere de la Dumnezeu, m-am retras în pădure să fac încercarea.

Era în dimineaţa unei zile frumoase, senine, la începutul primăverii anului o mie opt sute douăzeci. Era pentru prima dată în viaţa mea când făceam o astfel de încercare, pentru că în mijlocul tuturor frământărilor mele, eu nu încercasem, încă, niciodată să mă rog cu glas tare.

După ce m-am retras în locul unde plănuisem dinainte să merg, uitându-mă în implantarea vederii meu şi văzându-mă singur, am îngenuncheat şi am început să înalţ dorinţele inimii mele către Dumnezeu.

Biserica lui Isus a fost restaurată | anunturiaici.ro

De viziune cu adevărat restaurată începusem, când imediat am fost cuprins de o putere care m-a copleşit în întregime şi care a avut o influenţă atât de uimitoare asupra mea, încât mi-a legat limba, astfel că nu am putut vorbi.

Un întuneric de nepătruns s-a aşternut în jurul meu şi mi s-a părut pentru un moment că eram condamnat la o distrugere subită.

Dar, adunându-mi toate puterile pentru a-L chema pe Dumnezeu să mă elibereze din puterea acestui duşman care pusese stăpânire pe mine şi chiar în clipa când eram gata să mă las cuprins de disperare şi să mă las pradă distrugerii viziune cu adevărat restaurată nu unei nimiciri imaginare, ci puterii unei fiinţe reale din lumea nevăzută, care avea putere atât de uimitoare cum nu mai simţisem niciodată la vreo fiinţă — chiar în acest moment de mare panică, am văzut un stâlp de lumina exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea.

Imediat ce a apărut, m-am simţit eliberat de duşmanul care mă ţinea legat. Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două Personaje, ale căror strălucire şi slavă întreceau orice descriere şi care stăteau deasupra mea, în aer.

Cum aduc tinerii adulți o schimbare în restaurarea aflată în desfășurare Tinerii adulți au avut mereu un rol important în lucrarea de salvare. Ce schimbare pot aduce eu? Fiecăruia dintre noi îi trec aceste gânduri prin minte din când în când.

Scopul meu, mergând să-L întreb pe Domnul, era să ştiu care dintre toate confesiunile era adevărată, pentru ca să ştiu căreia să mă alătur. De aceea, imediat ce am devenit stăpân pe mine astfel încât să pot vorbi, Le-am întrebat pe cele două Personaje, care viziune cu adevărat restaurată deasupra mea în lumină, care dintre toate confesiunile era cea adevărată pentru că la vremea aceea inima mea nu simţise niciodată că toate erau greşite — şi căreia trebuia să mă alătur.

El mi-a interzis din nou să mă alătur vreuneia dintre ele; şi multe alte lucruri mi-a spus El mie, pe care nu le pot scrie acum. Când mi-am revenit, eram lungit pe spate uitându-mă la cer. Când lumina a dispărut, nu mai aveam forţă dar, în curând, revenindu-mi într-o oarecare măsură am plecat acasă. Persecuţia Joseph L-a ascultat pe Dumnezeu şi nu s-a alăturat nici uneia dintre bisericile existente. După ce a spus oamenilor ceea ce văzuse şi ce auzise, a început să trăiască experienţa contestării şi persecuţiei.

Curând, am constatat… că povestirea întâmplării mele a stârnit, printre învăţătorii de religie, mari prejudicii împotriva mea şi a fost cauza unei mari persecuţii, care a continuat să crească; şi cu toate că eram un băiat necunoscut, având numai între paisprezece şi cincisprezece ani şi condiţiile mele în viaţă au fost de natură a face din mine un băiat fără importanţă în lume, totuşi, oameni cu poziţii înalte mi-au acordat suficientă atenţie pentru a stârni opinia publică împotriva mea şi a crea o persecuţie amară; şi acesta a fost un lucru comun printre toate confesiunile: toate s-au unit pentru a mă persecuta.

Aceasta m-a făcut să mă gândesc serios, atunci şi deseori după aceea, că era foarte straniu faptul că un băiat necunoscut, având puţin peste paisprezece ani şi, de asemenea, condamnat să-şi câştige o existenţă sărăcăcioasă prin munca sa zilnică, a putut fi considerat o persoană atât de importantă încât să atragă atenţia celor mai importanţi oameni din cele mai cunoscute confesiuni ale zilei şi în aşa fel încât să creeze în ei spiritul celei mai amari persecuţii şi insulte.

Dar, stranie sau nu, aceasta viziune cu adevărat restaurată fost situaţia şi a fost adeseori cauza unei mari tristeţi pentru mine. Totuşi, era, fără îndoială, o realitate faptul că eu avusesem o viziune. De atunci, m-am gândit că mă simţeam foarte asemănător lui Pavel, când şi-a susţinut apărarea înaintea regelui Agripa şi i-a povestit despre viziunea pe care a avut-o, când a văzut o lumină şi a auzit un glas; dar, totuşi, au fost puţini acei care l-au crezut; unii spuneau că nu era cinstit, este posibilă vindecarea miopiei moderate spuneau că era nebun; şi-au bătut joc de el şi l-au insultat.

Dar, toate acestea nu au distrus realitatea viziunii sale. El avusese o viziune, el ştia că a avut, viziune cu adevărat restaurată toate persecuţiile de sub cer nu puteau să schimbe faptul acesta; şi, deşi ei aveau să-l persecute până la moarte, el a ştiut totuşi şi avea să ştie până la ultima suflare că a văzut o lumină şi a auzit un glas vorbind cu el şi toată lumea n-ar fi putut să-l facă să gândească sau să creadă altfel.

viziune cu adevărat restaurată recenzii privind chirurgia de restaurare a vederii

Căci avusesem o viziune; ştiam aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie viziunea petrosianului şi n-am putut să o neg, nici să îndrăznesc să fac acest lucru. Aşa a fost şi cu mine. Văzusem, cu adevărat, o lumină şi în mijlocul acelei lumini am văzut două Personaje şi Ele au vorbit într-adevăr cu mine; şi, cu toate că eram urât şi persecutat pentru că spuneam că am avut o viziune, totuşi era adevărat; şi în timp ce mă viziune cu adevărat restaurată, insultându-mă şi vorbind tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva mea, pentru că susţineam acest lucru, am ajuns să spun în inima mea: Pentru ce mă persecută ei pe mine, pentru că spun adevărul?

Am avut, într-adevăr, o viziune; şi cine sunt eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Sau pentru ce crede lumea că mă poate face să dezmint ceea ce am văzut în realitate? Căci avusesem o viziune; ştiam aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie aceasta şi n-am putut să o neg, nici să îndrăznesc să fac acest lucru; cel puţin ştiam că făcând astfel, L-aş fi jignit pe Dumnezeu şi aş fi fost condamnat.

viziune cu adevărat restaurată efectul eclipsei asupra vederii

Acum eram satisfăcut în mintea mea în ceea ce privea lumea confesiunilor: nu era datoria mea să mă alătur nici uneia dintre ele, ci să continuu aşa cum eram până când voi viziune cu adevărat restaurată noi îndrumări. Aflasem că mărturia lui Iacov este adevărată: că un om căruia îi lipseşte înţelepciunea poate s-o viziune cu adevărat restaurată cum să restabiliți vederea în 5 minute la Dumnezeu şi s-o obţină fără a fi mustrat.

Am continuat să-mi urmez ocupaţia obişnuită în viaţă până la douăzeci şi unu septembrie o mie opt sute douăzeci şi trei, tot timpul suferind persecuţii severe din partea tuturor categoriilor de oameni, atât religioşi, cât şi nereligioşi, deoarece am continuat să afirm că am avut o viziune.

În timpul scurs între evenimentul când am avut viziunea şi anul o mie opt sute douăzeci şi trei — fiindu-mi interzis să mă alătur vreuneia dintre confesiunile religioase de atunci, fiind de o vârstă foarte fragedă şi fiind persecutat de aceia care ar fi trebuit să-mi fie prieteni şi să mă trateze cu blândeţe şi care, dacă presupuneau că m-aş fi înşelat, ar fi trebuit să se străduiască să mă readucă pe calea cea dreaptă într-un fel potrivit şi afectuos — am fost expus la tot felul de ispite; şi pentru că intram în contact cu tot felul de oameni, am făcut, deseori, multe greşeli prosteşti şi am dat dovadă de slăbiciunile tinereţii şi de imperfecţiunile naturii umane; ceea ce, regret să o spun, m-a condus la diferite ispite jignitoare în ochii lui Dumnezeu.

Făcând această mărturisire, nimeni nu trebuie să presupună că eram vinovat de vreun păcat mare sau răutăcios. Înclinaţia de a comite un astfel de lucru nu a fost niciodată în natura mea. Vizita lui Moroni Persecuţia a continuat pentru că Joseph a refuzat să nege că Îl văzuse pe Dumnezeu. În ziua de 21 septembriedupă ce s-a dus la culcare, Joseph s-a rugat pentru a afla situaţia sa în faţa Domnului.

Îngerul Moroni i-a apărut.

viziune cu adevărat restaurată viziune slabă la ochiul stâng

În seara mai sus amintită, de douăzeci şi unu septembrie, după ce m-am urcat în pat pentru noapte, m-am adresat în rugăciune şi implorare Atotputernicului Dumnezeu să-mi ierte toate păcatele şi slăbiciunile mele şi, de viziune cu adevărat restaurată, să-mi dea un semn pentru a putea cunoaşte starea şi situaţia mea în faţa Lui; pentru că aveam deplină încredere că voi obţine o manifestare divină după cum avusesem una mai înainte.

În timp ce Îl chemam astfel pe Dumnezeu, am descoperit o lumină apărând în camera mea care a continuat să crească până când camera a fost mai luminoasă decât ziua în amiaza mare, când imediat un personaj a apărut la marginea patului meu, stând în aer, deoarece picioarele sale nu atingeau podeaua.

El purta o mantie cum să îmbunătățim vederea dacă astigmatismul, de un alb minunat.

Era un alb care întrecea orice văzusem vreodată pe pământ; şi nici nu cred că ceva pe acest pământ ar putea fi făcut să apară atât de extraordinar de alb şi de strălucitor. Viziune cu adevărat restaurată sale erau goale şi tot aşa erau şi braţele sale, până puţin mai sus de încheietura mâinii; tot aşa erau goale tălpile şi picioarele sale până puţin mai sus de glezne. Capul şi gâtul erau, de asemenea, descoperite.

Am putut să descopăr că nu avea pe el alte haine decât această mantie, căci aceasta era deschisă, astfel că i-am putut vedea pieptul. Nu numai mantia sa era extraordinar de albă, dar întreaga sa persoană era glorioasă, mai presus de orice descriere, şi înfăţişarea sa era într-adevăr ca fulgerul.

Camera era extrem de luminată, dar nu atât de strălucitoare ca în imediata apropiere a persoanei sale. Când m-am uitat întâi la el, mi-a fost teamă; dar frica m-a părăsit de îndată.

Biserica lui Isus a fost restaurată

El m-a chemat pe nume şi viziune cu adevărat restaurată spus că era un mesager trimis la mine din prezenţa lui Dumnezeu şi că numele lui era Moroni; că Dumnezeu avea o lucrare pe care să o fac eu: şi că numele meu va fi ţinut de bine şi de rău printre toate naţiunile, neamurile şi limbile, sau va fi pomenit şi viziune cu adevărat restaurată bine şi de rău printre toate popoarele.

Prophet Moroni buries the sacred records of his people in the Hill Cumorah În anul d. Revenind mai târziu ca fiinflă înviată, el i-a vorbit lui Joseph Smith despre cronica străveche care cuprindea plenitudinea Evangheliei, aøa cum a fost dată de Salvator locuitorilor din vechime ai continentului american.

Această cronică este Cartea lui Mormon. El a spus că mantek chia vision fost depozitată o carte, scrisă pe plăci de aur, cuprinzând o relatare despre foştii locuitori ai acestui continent şi despre originea lor.

De asemenea, a spus că plenitudinea nepieritoarei Evanghelii este cuprinsă în această carte, aşa cum a fost dată de către Salvator vechilor locuitori. După ce mi-a spus aceste lucruri, el a început să citeze profeţiile din Vechiul Testament.

El a citat, întâi, o parte din al treilea capitol al lui Maleahi şi el a citat, de asemenea, al patrulea sau ultimul capitol al aceleiaşi profeţii, deşi, cu o mică modificare faţă de felul în care este scris în Bibliile noastre. Pe lângă acestea, el a citat al unsprezecelea capitol al lui Isaia, spunând că era pe cale de a fi împlinit.

El a citat, de asemenea, al treilea capitol din Faptele apostolilor, al douăzeci şi doilea şi viziune cu adevărat restaurată douăzeci şi treilea verset, exact cum apar în Noul nostru Testament.

A citat şi al doilea capitol din Ioel, de la al douăzeci şi optulea verset până la ultimul. El a spus, de asemenea, că aceasta n-a fost încă împlinită, dar în curând avea să fie. Mai departe, a afirmat că plenitudinea neamurilor va veni curând.

Prima Viziune

El a citat multe alte pasaje din scriptură şi a dat multe explicaţii care nu pot fi menţionate aici. Din nou, el mi-a spus că atunci când voi primi acele plăci despre care îmi vorbise — deoarece timpul când ele urmau să fie obţinute nu era încă împlinit — nu trebuie viziune cu adevărat restaurată le arăt nici unei persoane; nici platoşa cu Urimul modul de restaurare a îmbunătățirii vederii Tumimul; numai acelor persoane cărora mi se va porunci să le arăt; dacă voi face contrariul, voi fi distrus.

În timp ce el vorbea cu mine despre plăci, minţii mele i-a fost dezvăluită o viziune, astfel încât am putut vedea locul în care fuseseră depozitate plăcile şi aceasta atât de clar şi de distinct, încât am recunoscut locul atunci când l-am vizitat.

După această comunicare, am văzut că lumina din cameră începe să se strângă imediat în jurul persoanei care îmi vorbise şi a continuat tot aşa până când camera a rămas din nou în întuneric, cu excepţia locului exact dimprejurul lui; când, dintr-o dată, am văzut cum s-a deschis o cale direct spre cer şi el s-a ridicat până când a dispărut cu totul şi viziune cu adevărat restaurată a rămas în întuneric aşa cum fusese înainte ca această lumină cerească să-şi fi făcut apariţia.

Stăteam întins, meditând asupra acestei scene neobişnuite şi minunându-mă mult de ceea ce îmi fusese spus de acest mesager extraordinar; atunci, în mijlocul meditaţiei mele, deodată, am descoperit că, din nou, camera începea să se lumineze şi, de parcă ar fi fost într-o clipă, acelaşi mesager ceresc a fugi după vedere din nou lângă patul meu.

El a început şi mi-a spus, din nou, exact aceleaşi lucruri pe care le spusese la prima sa vizită, fără cea mai mică schimbare; după ce a terminat, el m-a informat despre marile judecăţi care aveau să vină pe pământ, cu mari pustiiri prin foamete, sabie şi ciumă; şi că aceste amarnice judecăţi vor sosi pe pământ în această generaţie. După ce a relatat aceste lucruri, s-a ridicat din nou, aşa cum făcuse şi mai înainte.

În acel moment, atât de profunde erau impresiile făcute asupra minţii mele, încât somnul îmi părăsise ochii şi stăteam culcat, copleşit de uimire de ceea ce văzusem şi auzisem. Dar cât de mare mi-a fost surpriza când l-am văzut, din nou, pe acelaşi mesager lângă patul meu şi l-am auzit spunând sau repetând aceleaşi lucruri ca şi mai înainte; şi a adăugat un avertisment pentru mine, spunându-mi că Satana va încerca să mă ispitească din cauza situaţiei sărăcăcioase a familiei tatălui meu să iau plăcile cu scopul de a deveni bogat.

Aceasta el mi-a interzis-o, spunându-mi că nu trebuia să am în vedere nici un alt scop, atunci când primesc plăcile, decât să-L slăvesc pe Dumnezeu şi că nu trebuia să fiu influenţat de nici un alt motiv decât acela de a clădi împărăţia Lui; altfel, eu nu voi putea să le primesc. După această a treia vizită, el s-a ridicat din nou la cer ca şi mai înainte şi am fost lăsat, din nou, să meditez asupra ciudăţeniei evenimentelor prin care viziune cu adevărat restaurată trecusem; aproape imediat după ce mesagerul ceresc se ridicase de lângă mine pentru a treia oară, cocoşul a cântat şi am văzut viziune cu adevărat restaurată se făcea ziuă, aşa că întrevederile noastre trebuie să fi durat toată noaptea.

Biserica Adevăratului Isus - Romanian-Yoruba Dictionary

Curând după aceea, m-am ridicat din pat şi, ca de obicei, m-am dus la treburile mele zilnice; dar, încercând să lucrez ca în alte dăţi, am găsit că puterea mea era atât de epuizată încât eram incapabil să fac ceva.

Tatăl meu, care lucra împreună cu mine, a observat că era ceva în neregulă cu mine şi mi-a spus să mă duc acasă. Am pornit cu intenţia de a merge acasă; dar, încercând să trec peste gardul câmpului unde eram, puterile m-au părăsit complet şi am căzut neajutorat la pământ şi am fost, un timp, complet inconştient.

Primul lucru, de care îmi amintesc, a fost un glas care-mi vorbea, chemându-mă pe nume. M-am uitat în sus şi l-am văzut pe acelaşi mesager stând deasupra capului meu, înconjurat de lumină ca şi mai viziune cu adevărat restaurată. El mi-a relatat atunci, din nou, tot ce-mi povestise noaptea anterioară viziune cu adevărat restaurată mi-a poruncit să merg la tatăl meu şi să-i spun despre viziunea pe care am avut-o şi despre poruncile pe care le primisem.

Am ascultat; m-am întors la tatăl meu pe câmp şi i-am repetat toată întâmplarea. El mi-a răspuns că aceasta era de la Dumnezeu şi mi-a spus să merg şi să fac aşa cum mi-a poruncit mesagerul.

  1. Operatie la ochi
  2. Prima Viziune Introducere Relatarea lui Joseph Smith despre Prima Viziune, consemnată în Perla de mare preţ, a fost scrisă pentru a corecta relatările false despre Biserică.
  3. Cum să restabiliți vederea la minus 8
  4. Desemnarea unei viziuni sută la sută
  5. Нельзя было сбрасывать со счетов возможность того, что Олвин вернется почти тотчас же, и Хедрону не хотелось, чтобы кто-то еще оказался посвященным в тайну Ярлана Зея.
  6. Miopie care operație este mai bună

Am părăsit câmpul şi m-am dus la locul unde mesagerul îmi spusese că erau depozitate plăcile; şi, datorită clarităţii viziunii pe care o avusesem despre acesta, am cunoscut locul de îndată ce am ajuns acolo.

Cronica sfântă Aproape de satul Manchester, ţinutul Ontario din statul New York, se află un deal de mărime considerabilă, şi cel mai înalt din împrejurimi.

Caută Biserica lui Isus a fost restaurată În anulDumnezeu și Isus au chemat un nou profet care să restaureze Biserica adevărată. Numele lui a fost Joseph Smith.

Pe partea de vest a acestui deal, nu departe de vârf, sub o piatră de mărime considerabilă, se aflau plăcile, depozitate într-o cutie de piatră. Această piatră era groasă şi rotunjită în mijlocul părţii superioare şi mai subţire pe margini, astfel încât partea din mijloc era vizibilă deasupra pământului, iar marginea era acoperită, de jur împrejur, cu pământ.

După ce am îndepărtat pământul, mi-am procurat o pârghie pe care am fixat-o viziune cu adevărat restaurată marginea pietrei şi, cu puţin efort, am ridicat-o. Am privit înăuntru şi acolo am văzut, într-adevăr, plăcile, Urimul şi Tumimul şi platoşa aşa cum declarase mesagerul. Cutia în care se aflau ele era formată prin împreunarea pietrelor într-un fel de ciment.

Pe fundul cutiei se aflau două pietre aşezate transversal faţă de cutie şi pe aceste pietre erau aşezate plăcile şi celelalte lucruri împreună cu ele. Moroni returns and further instructs the young prophet Moroni a revenit o dată pe an, timp de patru ani, øi l-a învăflat permanent pe tânărul profet.

După acei patru ani, Joseph a primit de ce viziunea poate scădea dramatic øi a început traducerea Cărflii lui Mormon. Am încercat să le scot afară, dar mesagerul mi-a interzis şi am fost înştiinţat, din nou, că nu sosise încă timpul pentru ca ele să apară şi nici nu va sosi decât peste patru ani de la acea dată; dar viziune cu adevărat restaurată spus că va trebui să vin în acel loc exact peste un an de la acea dată viziunea 10 restabili că se va întâlni cu mine acolo şi că eu va trebui să continuu să fac astfel până va veni vremea să obţin plăcile.

Ca urmare, după cum mi-a fost poruncit, m-am dus la sfârşitul fiecărui an şi, de fiecare dată, am găsit acolo pe acelaşi mesager şi, la fiecare dintre întrevederile noastre, viziune cu adevărat restaurată primit instrucţiuni şi informaţii de la el referitoare la ceea ce va face Domnul şi cum şi în ce fel va trebui condusă împărăţia Sa în zilele din urmă. Deoarece posibilităţile materiale ale tatălui meu erau foarte limitate, viziune cu adevărat restaurată nevoiţi să muncim cu mâinile noastre, angajându-ne cu ziua, ori într-alt fel, după cum se ivea ocazia.

Câteodată eram acasă şi câteodată în altă parte şi, printr-o muncă necontenită, am putut să ne creăm o existenţă confortabilă. Joseph a făcut diverse munci şi a asigurat un trai confortabil familiei sale. Îna lucrat în ţinutul Chenango, New York. Acolo, a cunoscut-o pe Emma Hale, cu care s-a căsătorit la 18 ianuarie În cele din urmă, a venit timpul pentru a obţine plăcile, Urimul şi Tumimul şi platoşa.

În a douăzeci şi doua zi a lui septembrie, o mie opt sute douăzeci şi şapte, ducându-mă, ca de obicei, la sfârşitul unui alt an, la locul unde erau depozitate aceste lucruri, acelaşi mesager ceresc mi le-a dat împreună cu această poruncă: că eu va trebui să fiu răspunzător pentru ele; dacă le voi pierde prin nepăsare sau prin neglijenţa mea de orice viziune cu adevărat restaurată, voi fi nimicit; dar, dacă voi depune toate eforturile să le păstrez până când el, mesagerul, le va cere înapoi, ele vor fi protejate.

Curând am aflat motivul pentru care primisem porunci atât de stricte de a le păstra în siguranţă şi de ce mesagerul spusese că, după ce voi fi făcut ceea ce mi s-a cerut, el le va cere înapoi. Pentru că, imediat ce s-a aflat că plăcile erau în posesia mea, au fost depuse cele mai înverşunate eforturi pentru a-mi fi luate.

Orice stratagemă ce a putut fi inventată a fost folosită în acest scop. Persecuţia a devenit mai amară şi mai aspră decât înainte şi mulţimi mă viziune cu adevărat restaurată să mi le ia, dacă s-ar fi putut.

Dar, prin înţelepciunea lui Dumnezeu, ele au rămas în siguranţă în mâinile mele până când am împlinit prin ele ceea ce mi s-a cerut. Când, conform înţelegerii, mesagerul mi le-a cerut înapoi, eu i le-am dat şi el le are în grija sa până în această zi, fiind cea de a doua zi a lunii mai, o mie opt sute treizeci şi opt… În ziua a cincea a luni aprilieOliver Cowdery, pe care nu-l văzusem niciodată până atunci, a venit la mine.