Geopolitică

Perspectiva geopolitică. „Coronaționalizare” sau o Europă geopolitică?

Conținutul

perspectiva geopolitică

Militarul-geograf Karl Haushoferconducătorul recunoscut al școlii geopolitice germane și colaboratorii săi aduc completări definiției lui Kjellen, acordându-i semnificații doctrinar-ideologice.

Anton Golopenția vine cu 3 semnificații a termenului de geopolitică: teorie și cercetare a condițiilor geografice ale statului; informare politică externă; mit politic, obiectiv specific al politicii justificative perspectiva geopolitică revendicative germane. Geopolitica se construiește deschizându-se, înainte de toate, problematicilor contemporane și de amploare mondială: cele având legături cu politica statelor și cu influențele perspectiva geopolitică, cu dreptul internațional, cu relațiile diplomatice, cu securitatea și apărarea, cu raporturile de putere în lume.

perspectiva geopolitică

Este vorba, de asemenea, de studiul acțiunii diferitelor organisme internaționale, urmărindu-se ceea ce s-ar putea numi regulile jocului, aplicate la spațiu, în aspectele lor cantitative și calitative: jurisdicția internațională, modalitățile de trecere și de circulație în lume, reglementări diverse, eventual de opinii, atitudini și comportări [6].

Englezul Peter J. Taylor și americanul P. Peter J. În același sens, P. Saul B. Colin S. Dicționarul B. Subiect de studiu[ modificare modificare sursă ] Obiectul principal al studierii geopoliticii este structura geopolitică a perspectiva geopolitică, reprezentată de o varietate de modele teritoriale.

Studiul mecanismelor și a formelor de control asupra teritoriului este una dintre sarcinile principale ale geopoliticilor. Miezul istoric al geopoliticii este geografia, care se concentrează asupra studierii relațiilor directe și inverse dintre proprietățile teritoriului și echilibrul rivalitatea sau cooperarea forțelor mondiale.

perspectiva geopolitică

Miezul metodologic al geopoliticului este "modelarea" la nivel planetar, deși în cadrul acestei discipline științifice există secțiuni regionale și locale, de exemplu studiul granițelor, problemele teritoriilor disputate, conflictele interstatale etc. Cu toate acestea, problemele regionale și locale pot fi investigate cu succes numai perspectiva geopolitică contextul acestui nucleu metodologic, și anume de la general la cel special.

perspectiva geopolitică