Vitamine pentru picături pentru ochi pentru miopie

Descărcare istoric caz oftalmologie

Conținutul

  Dosar PVC; 3.

  descărcare istoric caz oftalmologie

  Documente medicale necesare evaluării — realizate în conformitate cu criteriile medico - psihosociale emise prin ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr.

  Act de identitate - original şi copie xerox; 9.

  descărcare istoric caz oftalmologie

  Adeverinţă de salariat - pentru salariaţi - în original; Decizie de pensionare pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire şi - pentru pensionari - în copie xerox; copie după decizia de pensie medicală pentru pensia de invaliditatecopie după decizia de pensie administrativă pentru pensia limită de vârstă sau pensia de urmaşadeverinţă şomaj, adeverinţă salariat sau orice document care atestă veniturile.

  Ultimul certificat de încadrare în grad de handicap - copie; 3. Ultima diplomă de studii - copie; 4.

  Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice - pentru pers. Decizie de pensionare invaliditate cu specificarea datei de revizuire şi ultimul talon de pensie - pentru pensionari de invaliditate gradul 3 - copie; 7.

  descărcare istoric caz oftalmologie