Istoric Deficienta de Vedere

Pedagogie specială deficiență vizuală, Mircea Stefan - Psihopedagogia Copiilor Cu Handicap de Vedere

Documente manageriale Cine suntem?

pedagogie specială deficiență vizuală

Activitatea s-a realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj. Cadrele didactice implicate în program au participat la cursuri de formare organizate în Olanda şi România. În cadrul acestui program, în luna noiembries-a organizat Campania de Promovare a Intervenţiei Timpurii, campanie coordonată de Dr. Roxana Elena Cziker, specialist intervenţie timpurie şi domnul John Harris, expert în implementarea strategiilor educaţionale din Marea Britanie şi evaluator al proiectelor europene.

Dacă în era o singură grupă, în anul şcolar funcţionează nouă grupe în cadrul cărora 27 de copii cu deficienţe senzoriale multiple beneficiază de servicii complexe educaţionale, de recuperare, la standarde de calitate, oferite de cadre didactice specializate.

pedagogie specială deficiență vizuală

Începând cu anul elevii cu deficienţe de vedere şi nevăzători au acces la cărţile bibliotecii şi la biblioteca audio, participă la diferite activităţi extraşcolare şi extracurriculare care au ca scop pedagogie specială deficiență vizuală elevilor pentru aproprierea de cărţi şi lectură. Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere participă la Tabăra internaţională de computere şi comunicare - ICC camp - începând cu anul şi în prezent.

pedagogie specială deficiență vizuală

Tabăra se organizează anual în perioada verii, în diferite ţări europene cum ar fi: Ungaria, Republica Cehă, Germania, Finlanda, Austria. În vara anuluiîn perioada 23 iulie — 8 augustîn colaborare cu Asociaţia Pontes, instituţia noastră a găzduit cea de-a 19 ediţie a taberei de computere ICC-Camp care a fost un real succes.

pedagogie specială deficiență vizuală

Atelierul a vizat realizarea de albume tactile, cu imagini adaptate pentru nevăzători şi slab văzători, cu scopul de a facilita integrarea socială şi culturală pedagogie specială deficiență vizuală copiilor cu deficienţe vizuale.

La atelier au fost invitate cadre didactice din toate şcolile pentru deficienţi de vedere din România.

Sisteme de comunicare la persoanele cu surdocecitate

Scopul acestui atelier a fost de promovare a rolului şi importanţei confecţionării şi utilizării cărţilor tactile la copiii cu deficienţe de vedere, în special nevăzători şi motivarea cadrelor didactice de a participa la concursul internaţional de cărţi tactile organizat în octombrie de către organizaţia Thyphlo and Tactus în Republica Cehă.

La concurs au fost trimise 4 cărţi tactile confecţionate de echipe de cadre didactice din Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, una dintre cărţi obţinut menţiune. Una din cărţile tactile participante la competiţia din organizată de Republica Cehă a câştigat menţiune.

pedagogie specială deficiență vizuală