Funcții senzoriale

Insuficiență vizuală și întârziere mintală severă

conducător al miopiei

However, for children with mental retardation, a delay in speech will be noted. Many children have dyslalic speech and a reduced vocabulary. They understand basic speech, but they are not always accessible to more complex verbal expressions. Comorbidity with hearing loss will result in a more difficult language development in these children, requiring a collaborative team with psychiatrist, ENT specialist, psychologist, speech therapeut, with the earliest detection of sensory impairment and, as much as possible, adjusting it to allow the development to the maximum capacity of these children.

cataractă când vă puteți implica într-o activitate viguroasă

It is necessary to apply early intervention, to stimulate individual available capacity by using specific psycho-pedagogical measures and appropriate treatments for correcting auditory difficulties. În cazul copiilor cu întârziere mintală are loc oricum o întârziere în dezvoltarea vorbirii. Mulți insuficiență vizuală și întârziere mintală severă copii prezintă o vorbire dislalică și un vocabular redus.

Ei înțeleg vorbirea elementară, dar nu întotdeauna le sunt accesibile exprimările verbale mai complexe. Comorbiditatea cu hipoacuzie va determina o și mai dificilă dezvoltare a limbajului la acești copii, necesitând o colaborare de echipă ce cuprinde psihiatru, specialist ORL, psiholog și logoped, în vederea depistării cât mai precoce a deficitului senzorial și, eventual, pe cât posibil, corectarea acestuia pentru a permite dezvoltarea la o capacitate apropiată de maxim a acestor copii.

Se impune aplicarea precoce de măsuri psihopedagogice individuale și corectarea dificultăților senzoriale auditive pentru stimularea și dezvoltarea capacităților disponibile. În Grecia și Roma antică era o practică curentă excluderea copiilor tarați pe care o realiza societatea spartană dacă prezentau anomalii fizice sau intelectuale severe.

Aceste persoane nu participau la viața comunității și, mai mult, deveneau frecvent ținta abuzurilor celorlalți. Cel care a promulgat prima lege care îi va proteja pe acești copii a fost Henric al II-lea, din acel moment ei fiind considerați protejați ai regelui.

Biserica îi ia sub protecția sa pe acei deficienți mintali care nu aveau familie sau nu erau îngrijiți de aceasta. În secolul al XVIII-lea, odată cu Revoluția franceză și cea americană, apare promovarea respectului față de individ, indiferent de condiția lui socială sau fizică. Descoperirile genetice, cercetările etiopatogenice și dezvoltarea în general a științelor medicale aduc o nouă perspectivă de înțelegere a etiologiei și problematicii acestei patologii și deschid perspectiva integrării și acceptării sociale a acestor indivizi 1.

Terminologia, denumirea bolii și conceptele privind această entitate au evoluat de-a lungul anilor, remarcându-se un efort constant pentru destigmatizare chiar și la nivel lingvistic. Este dificil să utilizezi astfel de termeni și să nu-l stigmatizezi pe cel care prezintă diagnosticul. Dar ce midocalm și viziune vizuală și întârziere mintală severă întârzierea mintală?

Există teste de inteligență standardizate care definesc coeficientul de inteligență și vârsta mintală a individului, adică acea capacitate de a rezolva testele psihometrice corespunzătoare unei anumite vârste. Pentru evaluare se poate folosi unul sau mai multe teste, de regulă, însă, deteriorările în funcționarea adaptativă, insuficiență vizuală și întârziere mintală severă curând decât un coeficient de inteligență scăzut, sunt cele care fac dificilă integrarea individului în societate.

de ce viziunea se deteriorează

Funcționarea adaptativă poate fi influențată atât de condiții medicale generale care pot coexista cu întârzierea mintală, cât și de factori cum sunt educația, oportunitățile sociale și profesionale, factorii sociali. La acești indivizi se impune aplicarea precoce de măsuri psihopedagogice individuale pentru stimularea și dezvoltarea capacităților disponibile. Se pot obține astfel însușirea deprinderilor de autoservire, asimilarea cunoștințelor școlare în măsura posibilului, creșterea gradului de autonomie a acestor copii, prin deprinderea unor scheme de comportament.

CRITERII (A) 17/11/ - Portal Legislativ

Complementar acestor măsuri se recomandă tratamente adecvate pentru corectarea dificultăților senzoriale auditive sau vizuale și motorii 3. Anamneza, cu informații despre antecedentele personale fiziologice și patologice, istoricul dezvoltării psihomotorii, examenul clinic, somatic și neurologic, examenul psihologic și datele paraclinice aduc treptat argumentele pentru diagnosticul pozitiv de întârziere în dezvoltarea mintală.

Dacă este să vorbim despre comorbiditatea dintre întârzierea mintală și hipoacuzie, atunci lucrurile se complică, iar abordarea medicală devine mult mai complexă.

În cazul hipoacuziei este deosebit de important să se aibă în vedere nu numai gravitatea tulburării de auz, ci și perioada instalării acesteia. Faptul are o importanță esențială pentru înțelegerea caracterului devierilor ce au loc în dezvoltarea copiilor hipoacuzici și prevenirea încadrării diagnostice greșite ca întârziere mintală.

Hipoacuzia instalată de timpuriu, în perioada în care vorbirea copilului încă nu s-a format, determină, de regulă, imposibilitatea dezvoltării vorbirii, cu excepția cazurilor în care sunt inițiate măsuri speciale protezare auditivă convențională sau implant cohlear, în funcție de indicația medicală.

În cazurile de instalare mai târzie a hipoacuziei, la o vârstă când vorbirea copilului este formată, dezvoltarea ei se va desfășura în continuare, păstrând totuși o serie de insuficiențe caracteristice, determinate de scăderea auzului 7. Figura 1. Distribuția pe sexe a copiilor cu întârziere în dezvoltarea mintală Tabelul 1.

Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor cu întârziere mintală Figura 2. Comorbiditatea întârziere mintală - autism Figura 3. Asocierea întârzierii în dezvoltarea mintală cu tulburările de limbaj În cazul copiilor cu întârziere în dezvoltarea mintală are loc oricum o întârziere în dezvoltarea vorbirii.

Persoanele cu întârziere mintală ușoară vor prezenta o deteriorare minimă în ariile senzorio-motorii insuficiență vizuală și întârziere mintală severă vor putea achiziționa aptitudini școlare corespunzătoare nivelului clasei a VI-a.

Cei cu întârziere moderată în dezvoltarea mintală achiziționează aptitudini de comunicare, dar sunt incapabili să progreseze dincolo de nivelul clasei a II-a manifestarea miopiei materie de școală.

Majoritatea pot fi capabili să presteze o muncă necalificată sau semicalificată, sub supraveghere, în ateliere protejate.

Se adaptează vieții în comunitate, în condiții de supraveghere, putând participa la propria lor îngrijire. În cazul persoanelor cu întârziere severă în dezvoltarea mintală, acestea achiziționează foarte puțin sau deloc limbajul comunicativ. Pot fi învățați să vorbească, pot fi antrenați în aptitudini elementare de autoîngrijire.

Cei mai mulți se adaptează bine vieții în comunitate, în familie sau cămine speciale. Persoanele cu întârziere profundă în dezvoltarea mintală QI sub 20 sau 25 au în general o condiție neurologică identificată și prezintă deteriorări importante în funcționarea senzorio-motorie. Unii pot efectua sarcini simple, în condiții de protecție și supraveghere strictă. Comorbiditatea cu hipoacuzia va determina o și mai dificilă dezvoltare a limbajului la acești copii, necesitând o colaborare de echipă psihiatru, specialist ORL, psiholog, logopedcu depistarea cât mai precoce a deficitului senzorial și, eventual, pe cât posibil, corectarea acestuia pentru a permite dezvoltarea la capacitatea apropiată de maxim a acestor copii.

Rezultatele statisticii efectuate arată că, dintr-un număr de 3. În cadrul aceluiași studiu, la o evaluare a gradului de severitate, cei mai mulți pacienți au prezentat diagnosticul de întârziere ușoară în dezvoltarea mintală, de pacienți față de 87 de pacienți cu întârziere moderată și 33 de pacienți cu întârziere severă în dezvoltarea orb cu viziune reziduală. La analiza pe grupe de vârstă putem observa o adresabilitate mai mare la pacienții în grupele de vârstă ani și ani tabelul 2.

Comorbiditate: întârziere mintală, hipoacuzie, tulburări de limbaj

Frecvent, întârzierea în dezvoltarea mintală se asociază cu tulburarea autistă, în care există deteriorare calitativă în interacțiunea socială, deteriorare în comunicare, inclusiv întârzierea sau lipsa totală a limbajului vorbit, diverse patternuri stereotipe de comportament manierisme motorii stereotipe și repetitive, viziunea polenului albinelor persistentă pentru părți ale obiectelor, ritualuri nefuncționale și altele.

Analiza asocierii dintre întârzierea mintală și tulburarea autistă la grupul studiat arată că, din cei de pacienți, 51 au insuficiență vizuală insuficiență vizuală și întârziere mintală severă întârziere mintală severă întârziere mintală, cât și autism. Dintre aceștia, 3 copii sunt protezați auditiv doi cu întârziere mintală ușoară și unul cu întârziere mintală moderată. Discuții și concluzii Așa cum precizam mai sus, în cazul copiilor cu întârziere mintală are loc oricum o întârziere în dezvoltarea vorbirii.

Dintre aceștia, 3 copii sunt protezați auditiv: unul dintre copii, de 4 ani, cu întârziere mintală ușoară și hipoacuzie neurosenzorială la urechea dreaptă protezată; al doilea, de 16 ani, cu întârziere mintală ușoară, hipoacuzie neurosenzorială insuficiență vizuală și întârziere mintală severă protezată și dislalie polimorfă forma ușoară; al treilea, de 8 ani, cu întârziere mintală moderată, hipoacuzie neurosenzorială bilaterală protezată și dislalie polimorfă.

Concluziile datelor prezentate mai sus sunt următoarele: În ultimele decenii, progresele în cercetarea genetică, în neurobiologie și în atitudinea terapeutică au adus modificări majore în înțelegerea și managementul întârzierilor mintale. În cazul copiilor cu întârziere mintală are loc, oricum, o întârziere în dezvoltarea vorbirii.

cum să refaci viziunea veche

Comorbiditatea cu hipoacuzia determină, în mod evident, o mai dificilă dezvoltare a limbajului. Hipoacuzia instalată de timpuriu, în perioada în care vorbirea copilului încă nu s-a format, determină, de regulă, imposibilitatea dezvoltării vorbirii, cu excepția cazurilor în care sunt inițiate măsuri speciale protezare auditivă sau implant cohlear. În cazurile de instalare mai târzie a hipoacuziei, la o vârstă când vorbirea copilului este formată, dezvoltarea ei se va desfășura în continuare, păstrând totuși o serie de insuficiențe caracteristice, determinate de scăderea auzului.

Este foarte importantă depistarea precoce a tulburării de auz, printr-o colaborare multidisciplinară psihiatru - psiholog - logoped - specialist ORL și intervenția precoce în cazurile la care este posibilă. Este necesară integrarea acestor copii în programe speciale de îngrijire, adaptate condițiilor socioculturale, programe de educație bazate pe dezvoltarea comunicării verbale și nonverbale, a abilităților sociale și abilităților adaptative.

Comorbiditate: întârziere mintală, hipoacuzie, tulburări de limbaj

Vârsta la care se realizează protezarea auditivă are importanță pentru evoluția ulterioară a tulburării de limbaj. În prezent, în toate țările există programe de îngrijire a copiilor cu întârziere mintală, fiind implicate mai multe specialități medicale, precum pediatrie, neurologie pediatrică, fizioterapie și kinetoterapie, ORL, psihiatrie, dar și specialiști în psihologie și psihopedagogie specială. Bibliografie 1. În Tratat de Psihiatrie vol.

II:pp. Loraas OL. Teaching individuals with Developmental Delays: Basics. Beirne-Smith, Mary R, et al. NJ: Prentice — Hall: Paramus, Kass CE, et al. Springfield IL: Charles C.

Gradele de handicap și ce boli se încadrează în ele © Autor: Dr. Purtan Teodora Handicapul este definit ca o orice formă de infirmitate prezentă în viața unei persoane motorie, mintală, etc. Gradele de handicap reprezintă un sistem de evaluare a infirmității unei persoane și de încadrare a acesteia într-o anumită categorie, în funcție de severitate. Principalele grade de handicap amintite în literatura de specialitate sunt următoarele: ușor, mediu sau moderataccentuat și grav sau sever.