Site de viziune tehnologică

Viziunea tehnologică este, Viziune-Misiune-Tinte – Liceul Tehnologic Râșnov

Conținutul

  viziunea tehnologică este

  Misiunea si viziunea MISIUNEA Misiunea noastră este de a asigura  dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea  dobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi să viziunea tehnologică este nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă.

  Unitatea nostra asigura servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare învăţare cu metode moderne. În mod programatic, atat liceul cat si şcoala profesionala, îşi propune să ofere oportunităţi şi să sprijine elevii pentru: Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a viziunea tehnologică este probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.

  viziunea tehnologică este

  Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc. Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.

  Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate.

  viziunea tehnologică este

  Formarea autonomiei morale.