Factorul de transfer - Pielea și frumusețea - 2020

Factorul de transfer și viziunea

Gheorghe Zaman Membru corespondent al Academiei Române, Președintele Asociației Generale a Economiștilor din România Încercarea de a previziona sistemele economice complexe prin modelare se bazează pe adaptarea unor modele ale științelor exacte, precum și ale biologiei și psihologiei F.

Hayek, la specificul fenomenelor și proceselor economice complexe.

factorul de transfer și viziunea

Pe această bază se pot face previziuni ale tendințelor structurale, și nu factorul de transfer și viziunea în cazul sistemelor sau fenomenelor complexe. Știința economică a sustenabilității se înscrie în perimetrele cercetărilor științifice multi și interdisciplinare, preluând într-o măsură crescândă sisteme de indicatori și măsurare, principii, criterii, metode și modele de la alte discipline științifice și generând, la rândul său, noi provocări și impulsuri pentru celelalte științe, în procesul de sintetizare și abordări neliniare pe care îl presupune sustenabilitatea.

Waves and Oscillations, Topic: \

Tocmai din necesitatea surprinderii cât mai complex și profund schimbarea și interfața sistemelor economice au apărut ecoeconomia, bioeconomia, contabilitatea, finanțele și fiscalitatea de mediu, sectorul bancar, economic și sindicalismele verzilor etc. Știința sustenabilității prin marile sale paliere economice, sociale, tehnologice, ambientale și culturale pledează pentru o reformare radicală a capitalismului tradițional în direcția reconsiderării valorilor sociale, a creșterii responsabilității sociale a firmelor și a prezervării capitalului natural, a revoluționării mentalităților și conștiințelor dominate de maximizări ale profitului pe termen scurt, în defavoarea prosperității și îmbunătățirii calității vieții pe termen lung.

factorul de transfer și viziunea

Metrica eficienței intensificării transferului de cunoștințe științifice TCS În economia și societatea contemporană, creșterea importanței și a rolului fără precedent ale CDI, capitalului uman sau, mai concret, activelor intangibile necorporale în procesul de accelerare a tranziției omenirii la dezvoltarea sustenabilă reprezintă unul dintre factorii primordiali de producție, în sens larg, și ai bunăstării, înțeleasă în sensul sustenabilității.

Având în vedere nivelul de dezvoltare economică a României, precum și poziționarea sa în cadrul ierarhiilor privind CDI la nivel UE și internațional, considerăm că prioritatea cea mai importantă trebuie să o acordăm strategiei de promovare eficientă a transferului extern și intern de cunoștințe științifice și tehnologice, așa cum au procedat cu decenii în urmă Japonia, tigrii asiatici — China și India —, pentru a crea o bază propice unei dezvoltări ulterioare a creativității originale românești.

factorul de transfer și viziunea

Asimilarea factorul de transfer și viziunea pe baza principiilor vocației, adecvării și specializării a noilor tehnologii în România reprezintă o premisă a creșterii inovării și creativității cu mult mai rapid, o condiție pentru ordinea etapelor și reducerea decalajelor în domeniul științei. Evident că aceste clasificări, mai degrabă preponderent scolastice, sunt invalidate de faptul că, în prezent, toate țările, evident în proporții diferite, sunt simultan atât generatori, cât și beneficiari utilizatori ai producției științifice din cadrul sistemelor CDI.

În continuare, vom evidenția câteva probleme ale TCS de la CDI academică [2] în sfera comercială care, fără îndoială, au un impact major asupra economiei și societății.

factorul de transfer și viziunea

Viziune bates video acest scop este necesar să se stabilească metrica impactului respectiv, din punctele de vedere cantitativ și calitativ.

Până în prezent nu există un consens între specialiști în ceea ce privește abordările și instrumentele cantitative și calitative ale măsurării impactului respectiv, ceea ce nu înseamnă că părțile implicate stakeholders nu au preocupări susținute în acest domeniu.

  • Factorul de transfer - Pielea și frumusețea -
  • Ce alte nume este Transfer Factor cunoscut prin?

Principalele părți implicate în dezvoltarea și acuratețea măsurării eficienței TCS, de regulă, sunt: finanțatorii cercetării, care asigură fonduri pentru cercetări care creează cunoștințe și tehnologii ce urmează a fi transferate; managerii universităților și unităților de cercetare științifică, din sectoarele public și privat; comunitatea de afaceri, care reprezintă utilizatorii acestor cunoștințe.

Fiecare dintre cele trei categorii de stakeholderi are opinii mai mult sau mai puțin convergente, referitoare la definiția TCS, obiectivele și mecanismele procesului de transfer, modalitățile de evaluare cantitativă și calitativă a impactului factorul de transfer și viziunea și social al transferului sau, cu alte cuvinte, a eficienței acestuia.

factorul de transfer și viziunea

Schema-cadru a transferului de cunoștințe științifice Mecanismul TCS.