One Direction şi Katy Perry, printre marii câştigători la MTV European Music Awards

Viziunea arianei mari.

O lume plină de Ariani Un studiu asupra dezbaterii Ariane şi asupra controversei Trinitariene de la Î. Hr Istoria. O încadrare a controversei Trinitariene  dintre conducător al miopiei şi trebuie să înceapă cu un pas înapoi  cu 3 aniîncând  un grup mic de episcopi a căror identitate exactă rămâne un mister1   s-a întâlnit la Sirmium pentru al doilea consiliu care se ţinea la acea locaţie de la începutul dezbaterilor Ariene.

Arianii de mijloc au adoptat în această privinţă o formulă generală viziunea arianei mari modificată faţă de viziunea originlă a lui Arius şi mai apropiată de Arianismul Vesticdarerau atât de înverşunaţi împotriva nicenienilor încât ,cei pro-nicenieni au putut vedea în această Confesiune dovada că între ei nu viziunea arianei mari putea fi niciodată vreun raport. Arianii extremiştipe de altă parteîn special cei care începeau să formuleze viziunea Neo-Ariana, viziune care curând avea să fie oficializată de către Aetius şi Eonimusvor fi fost oripilaţi  de lipsa  de sofisticare filozofică a Confesiunii şi proclamaţia lor intinsă a faptului că Tatăl este necunoscut  lumii in afară de Fiul.

Ei ,de asemeneanu au putut fi niciodată de acord cu o asemenea declaraţie de credinţă. Propunerile de reconciliere anterioare începeau să se şteargă. Compromisul a începutîn finalsă fie văzut  ca o imposibilitate: o singură viziune putea supravieţui si câştiga în favoarea  controversei ca şi un întreg. In afară de aceastaformarea şi definrea căror grupuri anume vor duce dezbaterea până la capăt nu  a fost nicidecum completăşi au mai fost totuşi una sau două încercări de mediere rămase.

Arianismul Homoianpentru o perioadă de vreme favorizat de Constantiuscombinat cu asaltul rapid al Neo-Arianismului al lui Aetius care nu işi publicase syntagmation Sintagma până la al doilea Consiuliu Sirmian, dar ale cărui idei deveniseră totuşi cunoscute 3   viziunea arianei mari fost văzute de Basil din Ancyra si alţiica ameninţări ale viitorului cauzei arianismului.

One Direction şi Katy Perry, printre marii câştigători la MTV European Music Awards 2014

Grupul cunoscut ca Homoiousiani mai clar pentru medicamente slabe pentru vedere Semi-Ariani s-a ridicat în curând sub influenţa sa şi încercarea lor viziunea arianei mari a găsi o cale de mijloc între Homoiousiani pe de o parte şi Neo-Ariani şi Homoiani pe de alta a câştigat în curând favoarea în faţa împăratului.

Pretinzând că Fiul e la fel ca Tatăl în toate privinţele şi vorbind cu putere viziunea arianei mari folosirii esenţei  şi a compuşilor săi în discuţii teologice, în acest Crez nici mai mult nici mai puţin se opreşte renunţând la toate acesteamergând atât de departe încât i-a anatemizat pe Anomoeani.

Este viziunea arianei mari concept agreabil din punct de vedere teoreticatât pentru Homoiani cât  şi pentru Homoiousiani deşi la sfârşit cel dintâi  a beneficiat cel mai mult de pe urma crezuluimai puţin ofensiv pentru Pro-Nicenieni decât precendentele crezuri, şi pe de-a-ntregul de ne-îndeplinit pentru Neo-Arianii extremişti. Partida homoiousianăîn ciuda influenţei profunde  asupra controversei   şi în special învăţătura Părinţilor Cappadocieniîn cele din urmă vor da greş si vor dispărea.

În ultimii ani ai conflicutuluibătălia se va da în principal între Nicenieni şi Eunomiani. Deci la situaţia era următoarea: consiliul de la Constantinopole proclamase victoria partidei Homoianilor asupra Homoiousianilor.

Susţinătorii grupului din urmă  au fost destituiţi si exilaţi, şi cu întoarcerea lui Constantius în partida  Homoianilor, victoria acestora a fost  proclamată tare în  întregul imperiu.

Dar Arianismul care acum părea mai viziunea arianei mari ca niciodată înăuntrul imperiului,  se destrăma singur. Homoianii  erau în mod direct puşi la încercare de către Neo-Ariani care, o dată cu publicarea syntagmation-Sintagmei  lui Aetius în sau7   aveau acum o temelie filozofica sigură pe care să-şi bazeze argumentele.

Această temelie filozofică s-a dovedit a fi o sabie cu două tăişuri pentru Neo-Ariani ca şi gruppentru că le dădea cele mai puternice argumente în intensa dezbatere care a rezultat cu Pro-Nicenienii şi în special cu Cappadocieniiînsăera atât de academică şi intelectuală încât nu a avut niciodată controlul asupra populaţiei de rând aşa cum reuşise  deschisa doctrină Homoiană.

viziunea arianei mari

Hanson a scris: Eunomius era interesant pentru binele său dar nu pentru că era purtătorul de cuvânt al  bisericii din vremea sa. Moartea lui Constantius la sfârşitul lui a adus o schimbare radicală în caracterul controversei Trinitariene. Juliancăruia îi lăsase întregul imperiu pe patul de moarte, nu era nici pe departe interesat de chestiuni bisericeşti aşa cum fusese predecesorul său. Intervenţiile continue ale lui Constantius si influenţa asupra dezbaterii Ariane se terminase ; controlul statului asupra disputelor teologice a scăzut dramatic deşi va fi rămas la un nivel care, din punct de vedere contemporan pare neobişnuit de mare şi activitatea de rezolvare a controversei a fost mutată mai mult spre domeniul bisericii.

Cele 3 tabere rămase, Viziunea arianei mari, Neo-Arianii şi Pro-Nicenienii trebuiau să se bată pe rămăşiţele dezbaterii prin meritele lor personale şi nu prin favorurile împăratului.

viziunea arianei mari

Teologia Chiar şi un studiu istoric al perioadei pana în anii şi al perioadei din timpul acestor ani, aşa de scurt ca cel de sustrădează marea complexitate a controverselor eclesiastice şi teologice din acea perioadă. Forţa dezbaterii Ariane a fost intensă nu numai din cauza intervenţiilor energice ale lui Constantiusdar, chiar mai esenţialşi din cauză că marea problemă teologică în joc  a fost nici mai mult nici mai puţin însăşi concepţia cu privire la Dumnezeu în Biserica Creştină.

Deşi Nicea a încercat să răspundă întrebărilor din jurul noţiunii de Trinitate inîncercarea de a da o soluţie finală oferită în Crezul său s-a dovedit a fi o nereuşită în calmarea multiplelor voci disidente  din generaţia sa cât şi a celei ce a urmat.

Deşi aspectul politic al controversei trinitariene este de necontestatnu trebuie să trecem cu vederea nevoia autentică viziunea arianei mari clarificare teologică care a stat la baza sa. Episcopiica şi persoane, se poate să fi avut influenţe şi aspiraţii politice care să le motiveze activităţile particulare până la un anumit niveldar este îndoielnic faptul că majoritatea dintre ei nu au fost conduşi de o dorinţă sinceră  de a clarifica şi conserva însăşi esenţa doctrinei creştine.

În contextul nostru de timp cca Î. Hrprincipalele 3 tabere teologice erau cele mai sus menţionate ale Arianilor HomoianiNeo-Ariani si Pro-Nicenienii. Deşi Homoiousianii exercitaseră o influenţă considerabilă până la Consiliul de la Constantinopole din şi apoi mai departe prin influenţa lor asupra Cappadocienilorîncrederea în activitatea lor ca şi grup distinct în mare parte scăzuse pana la pieire până in şi de aceea în această lucrare limitată nu se va vorbi în particular despre o doctrină teologică homoiousiană.

În plus ,considerente ce viziunea arianei mari de spaţiu şi timp ne obligă la o investigaţie detaliată a grupului Pro-Nicenian cu scopul unei alte lucrăripentru că acel grup a avut o istorie a sa unică si complicată. Prezentul text va examina doctrina celor două viziunea arianei mari ariane care au dominat distanţa de 20 de ani  ce a urmat imediat dupa Al Doilea Consiliu Ecumenical. Există ceva de neînţeles în legătură cu deitatea transcendentă care previne efectiv orice comparaţie detaliată de atribute  între Tatăl si Fiul subordonat  şi Duhul homoianii erau fără echivoc adepţi ai ideii de subordonare aşa cum s-a arătat la crezul Sirmian de la De faptsă vorbeşti despre esenţă cât de câtaşa cum era aproape păpădie și viziune recunoscutînseamă să teologizezi dincolo de înscrisurile precise ale Scripturii ; dar acolo viziunea arianei mari alte grupuri cel mai notabil pro-nicenienii, dar într-o oarecare măsură şi homoiousianii au găsit că termenul şi cuvintele înrudite pot fi de folos în a explica ce Scriptura lăsa oarecum vagHomoianii erau de neclintit în a evita cu asiduitate aceşti termeni în întregime.

Pro-Nicenienii erau prea departe în direcţia opusă vitamine pentru vedere după 40 de ani, sprijinul lor pentru  homoiousios a creeat aceleaşi probleme pentru homoiani ca şi pentru Arius.

Chiar şi intermediariihomoiousianii au văzut ca problematică : prezenţa esenţei în homoiousios  era excesiv de speculativă şi ne-Scripturală. Dacă ar fi văzut faptul  că Arius avea dreptate corectând ceea ce ei credeau a fi o discuţie periculoasă despre  esenţele  Tatălui şi Fiului, atunci ar fi văzut că viziunea arianei mari a greşit nemergând suficient de departe pentru a elimina toate discuţiile cu privire la substanţa divină.

viziunea arianei mari

Astfel metoda cea mai simplă de a elimina toate discuţiile despre substanţă şi de a insisra numai asupra asemănării Fiului cu Tatăl. Dar şi aici, amrea problemă cu ideea homoiană viziunea arianei mari ce înseamnă practic să spui că Fiul este asemenea Tatălui? La final,această frază înseamnă până la urmă ceva?

În mod evident, homoianii credeau că foloseşte la anumite funcţii necesare: i-a oprit pe anomoeanişti să menţină o anumită asemănare între TatălFiul şi Duhul Sfântîn consecinţă protejând pentru homoiani statusul acestora ca fiind dincolo, mai presus de restul creaţiei şi protejându-i în mod egal de atacul triteismului. Totuşitocmai  în acest punct Arianismul Homoian este deschis celor mai eficace critici : după cum atât Neo-Arianii cât şi pro-Nicenienii au putut repede observaafirmaţia că Fiul este asemenea cu Tatăl  poate lăsa  dintr-o anumita perspectivă uşa deschisă către concluzia că Ei sunt la fel.

Evident că nu —doctrina lor se lovea de o mulţime de puncte ce nu puteau viziunea arianei mari cu crezul acelui consiliu sau cu clarificările pro-nicene de mai tarziu 15 -  dar faptul că reflecţiile lor asupra Trinităţii erau atât  de vagi  încât să permită o puternică interpretare din partea arianilor şi una aparent pro-nicenăînsemna  că ideile homoianilor nu puteau fi niciodata adoptate în scopul clarificării doctrinale.

Totuşia fost cea mai puţin filozofică dintre cele trei tabere majore din ultima decadă a controversei Trinitarieneşi poate din motivul acesta a câştigat o mare popularitate atât în beneficii hipermetropie cât şi în vest. Constantinusîntotdeauna dornic viziunea arianei mari unitate în Imperiuîn mod sigur că a admirat centrismul şi potenţialul teoretic de a linişti toate părţile din dezbatere.

Totuşiel ,ca şi tatăl săuau subestimat tenacitatea cauzelor pro-nicene si ariane.

Soluţia viziunea arianei mari ar fi venit niciodată prin evitarea problemelor ivite : oricine ar fi caştigat dezbaterea ar fi trebuit so facă dând un răspuns pertinent principiilor în cauză. Cel din urmă titlu  este în mod special nesatifăcătoracum începând să fie apreciat la scară mai largăpentru că datorită muncii lui Aetius şi nu a lui Eunomius grupul a fost impulsionat.

Pe scurt : Tatăl nu poate procrea. Pus într-o manieră şi mai directă : Tatăl nu poate avea un Fiu în sensul real al cuvântului, pentru că un fiu trebuie procreat. Fiul trebuie să fie regula 20 pentru vedere creaţie.

Cu respect faţă de esenţă  ân mod sigur el nu este acelaşi cu Tatăldar într-un mod dramatic El nu este nici măcar ca Tatăl în această privinţă; Homioanii greşeau la fel de tare ca şi pro-Nicenii.

În timp ce pentru multe alte grupări implicate în dezbateri existau cel puţin câteva aspecte ale esenţei Tatălui care au trecut dincolo de înţelegerea umană problema a cât de mult şi în ce masură depinde de grupul despre viziunea arianei mari e vorbadar pentru Eunomius nu era nimic necunoscut despre esenţa Tatălui.

  • Viziunea levashov
  • Donate at www.
  • Vezi mai multe articole din categoria life-inedit La gala de duminică, Ariana Grande, 5 Seconds Of Summer şi Katy Perry au câştigat câte două premii, Justin Bieber şi Beyonce numărându-se şi ei printre laureaţi.
  • One Direction şi Katy Perry, printre marii câştigători la MTV European Music Awards

Într-un singur cuvânt nu mai e nimic de ştiut. Această idee trebuie interpretată cu o anumită măsură de precauţiepentru că în mod sigur atât Eunomius cât şi Aetius au înţeles că Tatăl înseamnă mai mult decât necreat : există de asemenea natura Sa ca şi Creator, Stăpân, Rege, Bun etc.

Ce este evidenţiat în doctrina lor despre cunoaşterea lui Dumnezeu este credinţa că înşişi aceşti termeni pun capăt Misticismul nu avea ce căuta în  Neo-Arianism. Caracterul filosofic al multora dintre discuţiile Neo-Ariane ar trebui să fie uşor vizibil. În Sintagmele viziunea arianei mari sună indiscutabil Aristotelian şi Eunomius reflectă o puternică dependenţă atât în aceasta cât şi în ideea Neo-platonica.

Va fi fost acest ton academic şi complicat care a atras puternicul atac capadocianpentru că Neo-Arianii s-au adresat  dilemei Trinitarieneriguros si detaliat, cu o doctrină sigură ceva ce le lipsea Homoianilorlucrul  acesta i-a transformat într-o potenţială ameninţare la adresa cauzei pro-niceniană. Încă,  a facut ca teologia lor să fie oarecum inaccesibilă pentru majoritatea creştinilor, aşa cum am mai menţionat ,  şi pentru motivul acesta ei nu au avut niciodată parte  de simpatia maselor aşa cum aveau homoianii sau cum aveau homoiousianii altă dată.

Adepţii Niceei La descrierea de mai sus a celor două principale şcoli Ariane din Î. Hr trebuie să adăugăm o discuţie a pro-nicenienilor şi propria lor reacţie la evenimentele din cei 35 de ani care au urmat Primului Consiliu Ecumenic.

Deşi Jerome şi-ar fi spus sarcastic ideea că toată lumea ar fi devenit Arianărealitatea nu era aceea viziunea arianei mari, şi suporterii Crezului de la Niceea s-au folosit de timpul trecut de la compoziţia acelui Crez pentru cosmoenergie pentru viziune clarifica şi elabora conceptele pe care le prezintă.

Majoritatea clarificărilor doctrinale au fostîntr-un stil tipic Patristicformulate ca reacţie la ameninţarea ereziilor si ereticilorşi de fapt a fost nevoie de nu mai puţin  înseşi peniţa lui Eunomius pentru a declanşa în final, reacţia capadocienilor în acest angrenaj, zidind pe temelia pusă de Athanasius din Alexandria şi prezentând ce avea să devină cea mai convingătoare explicaţie a Trinitiarismului ortodox.

Viziunea arianei mari o astfel de investigaţie asupra mişcării pro-niceniană trebuie să fie desfăşurată într-o lucrare separată.