Funcțiile mentale | Ordin / - anunturiaici.ro

Funcții mentale în caz de tulburări vizuale.

Conținutul

  funcții mentale în caz de tulburări vizuale

  Carențele se manifestă numai în cazul solicitării intelectuale; d se pot antrena în activități simple; e pot desfășura activități lucrative dacă beneficiază de servicii de sprijin. Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacționează la comenzi simple îndelung executate, au nevoie de asistență permanentă fiind incapabili de autoconducție și autocontrol.

  funcții mentale în caz de tulburări vizuale

  HANDICAP GRAV - dependență parțială sau totală de ajutorul altei persoane - în funcție de rezultatul evaluării complexe și de stabilirea gradului de autonomie personală, pot beneficia de asistent personal. Este de asemenea caracterizată de întârzieri, cu debut înaintea vârstei de 3 ani, în cel puțin unul din următoarele domenii: - interacțiune socială; - limbaj, așa cum este utilizat în comunicarea socială; - joc imaginativ sau simbolic.

  Relațiile interpersonale generează anxietate mai ales când interacționează cu persoane necunoscute.

  Anxietatea este generată și de schimbările ambientale. Aceste persoane au abilități afective și cognitive în limite variabile, dar nu au capacitatea de integrare constructivă a funcțiilor mentale, cu rol determinant în formarea de deprinderi interpersonale, necesare stabilirii de interacțiuni sociale.

  funcții mentale în caz de tulburări vizuale

  Evaluarea se va centra pe surprinderea gradului de dezvoltare a: a abilităților socioafective; b abilităților cognitive și abilităților dependente de funcțiile executive centrale; c abilităților somatice și motorii. Instrumente de lucru:.

  funcții mentale în caz de tulburări vizuale