Între tradiție și modern – Instituție recunoscută la nivel național din anul 1900

Formarea persoanelor cu deficiențe de vedere

test de viziune pe linie

Cu toate că au trecut 14 ani de la ratificarea Clasificării Internaționale a Funcției de către OMS performanțele persoanelor cu deficiență vizuală sunt catalogate în continuare în funcție de dizabilitatea lor. Preocupările legate de aspectele ce țin de mobilitatea și autonomia lor fizică domină evaluarea calității și aptitudinilor, a performanței pe care persoanele cu deficiență vizuală o realizează în domeniul educației, studiilor sau formării profesionale.

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Strategia proiectului este de a îmbunătăți imaginea grupului țintă cu privire la autonomie și mobilitate, prin introducerea unui concept inovativ de formare pentru sport. Scopul este de a motiva elevii cu deficiențe de vedere să fie activi fizic.

minus 8 este miopie

Pe langă aspectul de ce ține de menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate prin sport, prin practicarea sportului persoanele cu deficiență de vedere devin mai independente și își îmbunătățesc imaginea. Prin sporirea gradului de formarea persoanelor cu deficiențe de vedere se îmbunătațesc relațiile sociale, ceea ce conduce la sporirea gradului de incluziune socială pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

cum să restabiliți vederea 12 ani