Documente necesare pentru solicitarea vizei

Modul în care indienii și-au tratat vederea

Limbă și gândire în cultura indiană introducere în semiologia indiană Kindle — I — Semnificația perspectivei culturale indiene Relația dintre gândire și limbaj, problemă de ordin epistemologic, speră să-și găsească noi soluții, diferite de cele cunoscute până în prezent, din confruntarea a trei discipline practic autonome: logica, lingvistica și semiologia.

modul în care indienii și-au tratat vederea

Găsirea unor soluții și mai satisfăcătoare apare însă cu atât mai precară cu cât disciplinele respective sunt departe de a oferi, fiecare din ele, un punct de vedere unitar.

Rațiunea care blochează intern fiecare din aceste trei discipline pare să țină de însăși natura obiectului lor, situat în zonele cele mai intime ale conștiinței noastre.

Credem că dacă acestea nu pot fi scoase în mod absolut din subiectivitatea conștiinței, unul din mijloacele de a ne distanța de ele este și cel de a le scoate modul în care indienii și-au tratat vederea subiectivitatea culturii europene în care s-au constituit. Deși s-ar putea să nu ajungem niciodată la o cunoaștere exhaustivă a limbii sau a semnului, căci nu există un capăt al cunoașterii, vom putea pentru moment spori cunoașterea lor, studiind modul în care au fost înțelese într-un context cultural extra-european.

Am ales ca zonă străină conștiinței noastre culturale și, ca atare, în măsură să dea o distanțare și obiectivare acestor categorii subiective, contextul cultural indian. Sectorul indian constituie o zonă privilegiată de obiectivare culturală, întrucât aici vom regăsi cele trei discipline de care depinde înțelegerea relației dintre gândire și limbaj într-o elaborare complet străină de cea a noastră.

În plus, interrelațiile create de succesiunea cronologică a acestor discipline interdependente și subordonate se dispun altfel decât în Europa. Dacă n-ar fi să ne referim decât la lingvistică, cronologia celei indiene — Pāṇini fiind dacă nu anterior cel puțin contemporan lui Platon, având totodată și șaizeci și patru de predecesori — elimină a priori orice presupunere de a fi fost tributară gândirii grecești, fapt greu de eliminat în cazul lingvisticii arabe, respectiv gramatica lui Sībawayhi 3.

În plus, sectorul indian deține un avantaj unic față de orice alt context cultural extra-european prin faptul că structurile lingvistice pe baza cărora s-au elaborat cele trei discipline au fost aproape identice cu cele ale lumii greco-latine, făcând parte, ca și acestea, din familia de limbi indo-europene.

Primele corăbii britanice au sosit în India înancorând la Suratîn ceea ce este azi Gujarat. După patru ani, negustorii britanici i-au învins pe portughezi în bătălia de la Swallycâștigând favoarea împăratului mogul Jahangir.

Comparând ceea ce s-a gândit la noi și în India, realizăm o dublă perspectivă, o privire din două unghiuri deosebite, asupra aceluiași obiect, în măsură modul în care indienii și-au tratat vederea dea acestuia o dimensiune suplimentară, ca un efect stereoscopic care transformă imaginea plană a obiectului modul în care indienii și-au tratat vederea îmbogățită de adâncimea spațializării.

Faptul cel mai revelator din contextul gândirii indiene, întrucât îl diferențiază fundamental de cel european, este relația cronologică și implicita filiație dintre cele trei discipline, semiologia, lingvistica și logica. Această interrelație este critică deoarece cele trei discipline se ierarhizează pe trepte diferite de subordonare: semiologia, cea mai generală dintre ele, dă seamă de lingvistică întrucât limbajul este doar unul dintre sistemele semiologice, iar logica este o disciplină limitată numai la anumite expresii lingvistice, temeinicia acesteia presupunând totodată o bună analiză lingvistică.

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cazul celor doi „marò” italieni

Interrelația modul în care indienii și-au tratat vederea aceste trei discipline, care până la urmă — în ambele culturi — își vor recunoaște o altă matcă primordială, a fost viziune minus 1 5 la sută încă din perioada antică a celor două culturi.

Grecia, prin sistemul lui Aristotel, a început cu logica, cea mai restrânsă din aceste trei discipline, fapt care a dominat întreaga evoluție a ideilor. Noi am descoperit deci succesiv și implicit dependent întâi logica, apoi lingvistica și în cele din urmă semiologia.

Am mers deci de la cea mai particulară la cea mai generală disciplină. Întâi am încercat să cunoaștem forma limbii prin categoriile logicii, iar acum încercăm să înțelegem semiologia plecând de la lingvistică.

 • Истинный его интеллект уступает человеческому, - она несколько кисло улыбнулась, - хотя мыслительные процессы протекают намного быстрее и он стремительно обучается.

Semiologia de inspirație saussureană este pentru noi o disciplină de ultimă instanță și înțelege semnul într-un mod unilateral, rupându-l de semioza proceselor naturale, ca un simplu procedeu artificial, lipsit chiar și de dimensiunea sa referențială. Urmându-se procesul anevoios al cunoașterii întregului prin parte, confuziile reducționiste au devenit inerente. În perioada structuralistă, deși cei mai mulți lingviști au renunțat la teoria predicației, unii dintre cei mai reprezentativi savanți ai acestui curent, cum ar fi L.

Hjelmslev, rămân tributari logicii matematice 4. Ulterior, lingvistica generativ-transformațională, inspirată atât de logica tradițională cât și de cea matematică, reintroduce categoriile logice ale subiectului și predicatului considerându-le ca universalii ale limbajului. Universalismul de care se prevalează școala lui N. Chomsky nu diferă cu nimic de cel al școlii de la Port-Royal, rămânând în esența lui tot atât de europocentrist, închis în orizontul unei singure culturi.

Se ajunge astfel la un formalism relativist, logica pierzându-se în limbă, tot așa după cum forma limbii se pierduse în logică. Logica, lingvistica și semiologia contemporane par a se învârti într-un cerc vicios, incapabile să se delimiteze una de cealaltă fiind condamnate să reducă forma întregului la cea a părții.

 1. А может, его здесь просто забыли и оно вырвалось, потому что проголодалось,-- предположил Олвин.
 2. Садиться здесь не было никакого смысла -- все это они уже изведали.
 3. Казалось, нет способа когда-нибудь ускользнуть в эту огромную пустоту - и нет также рациональной причины сделать .
 4. Hipermetropie homeopatie
 5. La ce vârstă coboară viziunea
 6. Когда Джизирак и родители растаяли на стене, Олвин долго еще лежал, пытаясь отрешиться от .
 7. Îmbunătățirea vederii la vârstnici

Deși ne-am îndepărtat de Aristotel sub unele aspecte, în mare continuăm să fim tributari primului sistem din gândirea europeană — cel al logicii sale — elaborat fără o prealabilă cunoaștere a celorlalte două discipline integratoare. Sensul adânc al celor spuse de Socrate asupra limbajului reprezintă fulgurațiile propriului său geniu, independente de cunoștințele despre limbă ale lumii sale, la oricâte drahme ar fi fost ele prețuite.

Știința limbii în Grecia nu a fost pe măsura importanței pe care i-o acordase Socrate.

India Britanică

Așa cum a trebuit să recunoască A. În afecțiunea ce o purta lumii grecești, A. Frenkian căuta să justifice acest decalaj atribuindu-l nu atât gramaticienilor cât limbii grecești care, din cauza alterărilor fonetice suferite, nu putea fi analizată prin propriile ei mijloace, și pentru aceasta a fost necesară cunoașterea limbii sanskrite și a lui Pāṇini 5.

Acest decalaj dintre gramaticile celor două lumi, deși recunoaște drept una din cauze transparența structurală a limbii sanskrite — conservată prin respectul acordat unei limbi sacre — are totuși în primul rând rațiuni extralingvistice, complet diferite în antichitatea greacă și în cea indiană. Primordialitatea acordată limbajului în dialogurile lui Platon constituie poate un ultim moment în tradiția lumii elene, în care filosofia nu se rupsese de gândirea arhaică, când logosul păstra încă prestigiul mitului.

Aristotel rupe cu această tradiție arhaică și instaurează o nouă înțelegere a lumii în care prevalează spiritul cetății. Teoria sa asupra categoriilor mărturisește o încercare de a înțelege Ființa prin abstracțiuni de un cu totul alt ordin decât cele ale lui Platon. Iată deci cum — modul în care indienii și-au tratat vederea Porfir — luând numele de categorie existent în vorbirea obișnuită pentru pledoaria acuzatoare, cea care denunță pe calea discursurilor, Aristotel a denumit în plus, prin categorii, tipurile de expresii cu sens, modul în care indienii și-au tratat vederea cu privire la lucruri.

În India, filiația și interrelațiile celor trei discipline capătă un aspect complet diferit. Gândirea indiană în ansamblul ei se desfășoară într-o continuitate organică — fără hiatusuri — trecând succesiv de la categoriile de inteligibilitate ale lumii arhaice până la disciplinele spiritului pe care le regăsim la omul modern.

Aici, speculația gramaticală se naște în strânsă intimitate cu cea mitico-rituală. Primele concepte gramaticale pot fi regăsite în cele mai vechi texte ritualiste, iar ulterior analiza limbajului se va calchia pe analiza ritului așa cum apare în textele hermeneutice, fapt demonstrat într-o formă incontestabilă de către B. Liebich și L. Renou Tot ce a urmat în cultura marelui subcontinent, de la arta poetică până la logică, epistemologie și metafizică, rămâne marcat de sistemul lui Pāṇini: Gândirea indiană — cum formula L.

Renou — are drept substructură raționamente de ordin gramatical […] Orice glossă indiană, în detaliul său, în demersul său literal este plămădită din gramatică, însă tot gramatica este cea care leagă și domină unele din demersurile cele mai înalte ale gândirii indiene.

Limbă și gândire în cultura indiană (introducere în semiologia indiană)

Logica indiană este o epistemologie dublată de o semiologie și în faza ei mai elaborată dezvoltă teorii semantice strict dependente de aceasta din urmă. Problemele semiozei sunt însă prezente încă la Pāṇini, care le-a surprins într-o generalitate mai cuprinzătoare decât au întrevăzut-o înșiși logicienii semiologi.

Paralel cu Pāṇini și independent de el, foneticienii dădeau o interpretare semiotică relațiilor fonologice. Așadar, invers decât s-a întâmplat în Occident, gramatica a precedat logica, iar ambele operează cu generalitatea cuprinzătoare a semnului.

modul în care indienii și-au tratat vederea

Interrelația celor trei discipline conferă o unitate de ansamblu gândirii indiene în rezolvarea problemelor ce țin de relația dintre gândire și limbaj, chiar dacă în detaliu diversele școli se opun prin criterii epistemologice ce țin de pozițiile lor metafizice sau religioase.

Invocarea perspectivei indiene în rezolvarea controverselor actuale nu poate fi respinsă, deoarece, oricât de sceptic ar putea privi cineva spre lumea indiană nu se poate trece peste faptul că, cel puțin în sectorul lingvistic, noi îi suntem tributari într-o măsură atât de mare încât nu mai poate fi ignorată. Privilegiul perspectivei indiene ține în primul rând de ceea ce s-ar putea numi pertinența gramaticii lui Pāṇini. Această gramatică elaborată în sec.

modul în care indienii și-au tratat vederea

V-IV î. Toate omagiile care i s-au adus sunt o mărturie implicită a rolului pe care l-a jucat opera marelui maestru în dezvoltarea lingvisticii noastre, care nu ar fi fost cu putință dacă criteriile sale descriptive nu erau universale.

modul în care indienii și-au tratat vederea

Această universalitate ne apare cu atât mai surprinzătoare cu cât el a plecat de la forma unei singure stări de limbă, a trăit în orizontul unei singure culturi. Pāṇini nu a avut acces la orizontul panoramic transcultural al lingvisticii noastre și nici la tezaurul informațional al acesteia. Singurul său avantaj a fost acela de a se fi înscris într-o lungă tradiție, cea a celor șaizeci și patru de predecesori.

În rest, viața lui s-a desfășurat într-un mediu citadin care nu se diferențiase prea mult de cel rustic, nu prea îndepărtat de cel al Indiei sătești de astăzi.

RAPORT referitor la acordul de liber schimb UE-India - A/

Se știe că s-a născut și a trăit într-un mic târg, Śālātura, situat în India de nord-vest, la confluența dintre râul Kabul și fluviul Indus. Aṣṭādhyāyī constituie neîndoielnic cel mai important monument al culturii indiene și totodată singurul necontroversabil și deci omologabil din perspectiva corosivă a mentalității noastre europocentriste. Înainte însă de această omologare a universalității sale care rămâne undeva relativă, întrucât ar fi un fapt de inter-subiectivitate culturală, universalitatea criteriilor pāṇiniene a susținut un examen concret.

În momentul buddhist, când India a iradiat dincolo de granițele sale în întreaga Asie, reușind să creeze o unificare spirituală a acesteia, viziune Ronaldo de diferențele lingvistice și culturale, gramatica tradițională indiană a jucat un mare rol: pelerinii buddhiști, misionari ai valorilor culturale indiene, au trebuit nu numai să traducă textele buddhiste dar să și elaboreze gramatici ale unor limbi neindo-europene, la fel precum peste secole aveau să procedeze misionarii culturii europene.

modul în care indienii și-au tratat vederea

Dacă n-ar fi să ne referim decât la modul în care a fost descrisă limba tibetană de către gramatica lui Thonmi Sambhoṭa, elaborată în sec. VII cu ajutorul pāṇdiților indieni, în raport cu cel al gramaticilor alcătuite ulterior de către europeni pe baza gramaticii port-royaliste, putem ajunge la o judecată hotărâtoare.

Judecata a rostit-o de fapt J. Bacot 13unul dintre cei mai mari tibetaniști, specializat în gramatica tradițională tibetană: cadrul gramaticii sanskrite a falsificat mai puțin tibetana decât a făcut-o cadrul gramaticilor europene. Este un fapt unanim recunoscut că apariția lingvisticii ca știință, la începutul sec. XIX, nu s-a datorat numai descoperirii limbii sanskrite care prin transparența ei a dezvăluit modul în care indienii și-au tratat vederea limbilor indo-europene, cât mai ales faptului că totodată Europa a luat cunoștință de criteriile descriptive ale gramaticii tradiționale indiene.

Angajament scris al entităţii-gazdă în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi îndepărtarea stagiarului respectiv; Dovada deţinerii unei diplome de absolvire a învăţământului superior în ultimii doi ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome; Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză; Dovada asigurării condiţiilor de cazare. Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, care solicită reîntregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevăzute la literele de mai sus d - f. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor. Străinii, menţionaţi mai sus, titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

Analiza limbajului, așa cum s-a practicat din antichitate până la acea dată, era deficientă în multe din punctele ei esențiale. Gramatica europeană, continuând tradițiile celei greco-latine, nu reușise încă să descopere elementele structurale ale cuvântului.

Prima întâlnire cu gramatica tradițională indiană nu s-a făcut direct cu tratatul lui Pāṇini, ci cu textele tardive ale comentatorilor săi în care doctrina maestrului era redusă la ultimele sale rudimente.

 • eViza | Ministerul Afacerilor Externe
 • India Britanică - Wikipedia
 • Expresia "sediu permanent" include, de asemenea: a un şantier de construcţii, un proiect de construcţii, montaj sau instalare ori activităţi de supraveghere legate de acestea, dar numai dacă un astfel de şantier, proiect sau activităţi durează mai mult de 6 luni; b prestarea de servicii, inclusiv servicii de consultanţă, de către o întreprindere prin salariaţi sau alt personal angajat de întreprindere în acest scop, dar numai dacă activităţile de această natură continuă pentru acelaşi proiect ori un proiect conex într-un stat contractant pentru o perioadă sau perioade care depăşesc în total mai mult de 6 luni în orice perioadă de 12 luni.

Ne-am putea pune întrebarea care ar fi fost destinul lingvisticii occidentale dacă acest prim contact s-ar fi făcut direct cu opera majoră. Acest fapt nu numai că n-a fost să fie, dar nici nu putea să fie, pentru că noi nu eram pregătiți pentru o astfel de întâlnire.

Rudimentele de fonetică și morfologie pe care le-am aflat la început au declanșat lingvistica istorică și comparativă de la care s-a trecut ulterior la descriptivismul structuralist preocupat de forma limbii în afara devenirii sale istorice.

Structuralismul, oricât de revoluționar ar putea să ne apară, nu putea fi istoricește conceput fără etapa premergătoare.

modul în care indienii și-au tratat vederea

De-abia în etapa de lărgire a orizontului lingvistic deschisă de structuralism se creează bazele înțelegerii acelor aspecte din opera lui Pāṇini care nu putuseră contribui la constituirea etapei anterioare. Oricare ar fi diferențele care separă lingvistica structuralistă de cea indiană, există anumite coincidențe atât în tehnica metodelor descriptive cât și în concepțiile pe care aceste metode le implică Dincolo de coincidențe este desigur vorba și de anumite filiații directe.

Ca și structuralismul contemporan, gramatica lui Pāṇini nu explica formele limbii prin relații istorice, maestrul indian dezinteresându-se de evoluție, ceea ce constituise un motiv de discredit din partea lingvisticii istorice. Chiar dacă ar fi să recunoaștem existența unor împrumuturi directe și oricare ar fi substanțialitatea lor, acestea nu pot să dea seama de ansamblul gândirii structurale contemporane și nici nu pot să-i conteste originalitatea.