Tragedia veacurilor — Ellen G. White Writings

Sanctuarul vederii

Next Capitolul 24 — În Sfânta Sfintelor Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înțelegerii dezamăgirii din anul El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase marea mișcare sanctuarul vederii, și a descoperit totodată și datoria prezentă, poziția și lucrarea poporului Său.

Ei așteptaseră ca El să Se arate în slavă pentru a da răsplata servilor Săi. Lumina din Sanctuar a iluminat trecutul, prezentul și viitorul. Ei știau acum că Dumnezeu îi condusese prin providența Sa care nu greșește.

Totul despre reglarea mașinilor

Cu toate că, asemenea primilor ucenici, ei nu sanctuarul vederii solia pe care o duceau, ea fusese totuși corectă în toate aspectele. Predicând-o, împliniseră planul lui Dumnezeu, iar lucrarea lor nu fusese zadarnică în Domnul. TV Greșeala nu era în calculul perioadelor profetice, ci în evenimentul ce trebuia să aibă loc la încheierea celor de zile.

Din cauza acestei greșeli credincioșii suferiseră dezamăgirea, însă toate acestea fuseseră prevestite de profeție și toate acelea care au avut o garanție a Scripturii se împliniseră. Chiar atunci când ei deplângeau spulberarea nădejdilor, avusese loc evenimentul care fusese prevăzut în solie și care trebuia să se împlinească înainte ca Domnul să vină pentru a da răsplătire solilor Săi. Venirea Domnului în Templul Său a fost neașteptată pentru cei din poporul Său.

Ei nu-L căutau acolo.

viziunea arianei mari

Sanctuarul vederii era de adus la îndeplinire încă o lucrare de pregătire în favoarea lor. Urma să fie dată lumină care să le îndrepte mințile către Templul lui Dumnezeu din ceruri și, în timp ce ei Sanctuarul vederii urmau prin credință pe Marele lor Preot, în slujirea Sa de acolo, aveau să le fie descoperite noi îndatoriri.

O altă solie de avertizare și de îndrumare urma să fie dată bisericii. Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va sanctuarul vederii ca focul topitorului, și ca leșia nălbitorului.

 • Colibasi - Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc
 • La centrul nostru, pe 8 martie, ți-am pregătit un program special cu răsfăț, relaxare, distracție, dezvoltare personală și spirituală.
 • Tilologia deficienței vizuale

Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va mijloci în Sanctuarul de sus va trebui să stea în fața unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor.

Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat prin sângele stropirii.

cum se tratează hipermetropia cu exerciții fizice

Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor.

Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa capitolul Această venire și venirea Test de vedere instilație oculară în Templul Său sunt evenimente separate și distincte. Cele sanctuarul vederii categorii, reprezentate prin sanctuarul vederii înțelepte și cele neînțelepte, se găseau atunci în biserică — o grupă care aștepta cu bucurie venirea Domnului și care se pregătea cu grijă pentru a se întâlni cu El; o altă grupă care, influențată de viziunea 0 8 în dioptrii și acționând din impuls, se mulțumise cu teoria adevărului, dar căreia îi lipsea harul lui Dumnezeu.

Că există un Sanctuar în ceruri, adevăratul tabernacol, ridicat nu de un om, ci de Domnul. În el, Domnul Hristos slujeşte în favoarea noastră, punînd la dispoziţia credincioşilor binefacerile jertfei Sale ispăşitoare, aduse o dată pentru totdeauna pe cruce. El a inaugurat activitatea Sa ca Marele sanctuarul vederii Preot şi a început lucrarea Sa de mijlocire la data înălţării Sale. Înla sfîrşitul perioadei profetice de zile, El a intrat în cea de-a doua şi ultima fază a slujirii Sale ispăşitoare.

Venirea mirelui, arătată aici, are loc înainte de nuntă. Nunta reprezintă primirea de către Hristos a Împărăției Sale.

Tragedia veacurilor

Atunci este clar că mireasa reprezintă Cetatea cea sfântă, iar fecioarele care merg în întâmpinarea Mirelui sunt simbolul bisericii. În Apocalipsa, se spune despre poporul lui Dumnezeu că este oaspete la masa de nuntă Apocalipsa 19, 9.

 • santuario - Traducere în română - exemple în spaniolă | Reverso Context
 • El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat şi armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase marea mişcare adventă, şi a descoperit totodată şi datoria prezentă, poziţia şi lucrarea poporului Său.
 • Tratament miopic ereditar

Dacă sunt oaspeți, nu pot fi reprezentați și prin mireasă. La timpul cuvenit, mirele a venit, dar nu pe pământ, cum așteptau oamenii, ci la Cel Îmbătrânit de zile în ceruri, la nuntă, să-Și primească Împărăția.

Traducere "sanctuaire" în română

Însă trebuie să înțeleagă lucrarea Lui și să-L urmeze prin credință atunci când intră înaintea lui Dumnezeu. În sensul acesta se spune că ei merg la nuntă.

su-jok pentru a restabili viziunea

Aceia care, o dată ce au cunoscut adevărul din Scripturi, au avut și Duhul, și sanctuarul vederii lui Dumnezeu și care, în noaptea celei mai amare încercări, au așteptat cu răbdare, cercetând Biblia după o lumină mai clară, au înțeles atât adevărul cu privire la Sanctuarul din ceruri, cât și noua slujire a Mântuitorului, iar prin credință L-au urmat în lucrarea Sa din Sanctuarul sanctuarul vederii sus.

Toți aceia care, prin mărturia Scipturilor, primesc aceleași adevăruri Îl urmează pe Hristos prin credință când intră înaintea lui Dumnezeu, pentru a aduce la îndeplinire ultima lucrare de mijlocire, la a cărei încheiere să-Și primească Împărăția — toți aceștia sunt reprezentați ca unii care intră la nuntă.

Cum pot influența emoțiile starea vederii?

Înainte de nuntă, Împăratul intră să-și vadă oaspeții, să vadă dacă toți sunt îmbrăcați în haine de nuntă, haina fără pată a caracterului, spălată și albită în sângele Mielului Matei 22, 11 ; Apocalipsa 7, Acela care este găsit fără haină de nuntă este aruncat afară, dar toți aceia care la sanctuarul vederii sunt găsiți având haină de nuntă sunt primiți de Dumnezeu și socotiți vrednici să moștenească Împărăția și să stea pe tronul Său.

Această lucrare de examinare a sanctuarul vederii, de a hotărî cine sunt aceia care sunt pregătiți pentru Împărăția lui Dumnezeu, este judecata de cercetare, care încheie lucrarea din Sanctuarul de sus. Astfel că, atunci când Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a aduce la îndeplinire lucrarea de încheiere a ispășirii, El a încetat slujirea în prima despărțitură.

Înapoi Înainte Imaginea sanctuarului ceresc în viziunile biblice Cum arată templul ceresc al lui Dumnezeu? Moise nu ni-l descrie, fiindcă chipul forma, modelul pe care el l-a primit pe munte era, mai degrabă, planul sanctuarului de construit Ex[28] şi nu o schiţă a sanctuarului ceresc, aşa cum şi David a primit un plan pentru ceea ce trebuia să construiască fiul său: David a dat fiului său, Solomon, planul porticului, al clădirilor lui, al vistieriilor, al camerelor de sus, al camerelor interioare, şi al încăperii unde se face ispăşirea tronul harului, capacul ispăşirii. I-a dat planul a tot ce Spiritul Domnului îi dăduse[29] cu privire sanctuarul vederii curţile Casei lui Iahwé, al tuturor încăperilor incintei, al magaziilor Casei lui Dumnezeu şi al vistieriilor pentru cele sfinte" 1Cr Templul ceresc este afirmat în multe locuri în VT,[30] dar niciodată nu este descris.

Dar când s-a încheiat slujirea din prima despărțitură, a început lucrarea din a doua despărțitură. Când în serviciul simbolic marele preot părăsea Sfânta în Ziua Ispășirii, intra înaintea lui Dumnezeu, pentru a prezenta acolo sângele jertfei pentru păcat în favoarea întregului Israel, care se pocăia cu adevărat de păcatele lui.

Sanctuarul vederii astfel și Hristos a terminat prima parte a lucrării Sale ca Mijlocitor al nostru, pentru a începe a doua parte a lucrării, mijlocind mai departe cu sângele Său înaintea Tatălui, în favoarea păcătoșilor. După trecerea timpului, când Mântuitorul a fost așteptat, ei tot mai credeau că venirea Sa era aproape; ei susțineau că ajunseseră la o criză serioasă și că lucrarea lui Hristos ca Mijlocitor sanctuarul vederii omului înaintea lui Dumnezeu încetase.

Socoteau că Biblia învață că timpul de har al omului avea să se încheie cu puțin înainte de venirea reală a Domnului pe norii cerului. Acest lucru părea clar din acele texte biblice care arată spre un timp când oamenii vor căuta, vor bate și vor striga la ușa milei, dar ea nu se va mai deschide.

Și mai aveau o problemă cu privire la data la care ei așteptaseră venirea lui Hristos, dacă aceasta n-ar marca mai degrabă începutul acestei perioade care urma să preceadă imediat revenirea Sa. Dând avertizarea că judecata este aproape, ei simțeau că lucrarea pentru lume fusese îndeplinită și se eliberaseră de povara de pe suflet pentru mântuirea păcătoșilor, în timp ce batjocurile răutăcioase și hulitoare ale celor nelegiuiți li se părea a fi o altă dovadă că Duhul lui Dumnezeu fusese retras de la aceia care lepădaseră mila Sa.

Au văzut că fuseseră corecți în credința că sfârșitul celor de zile, în anulmarca sanctuarul vederii criză importantă. Dar, în timp ce era adevărat că ușa nădejdii și a harului — prin care oamenii timp de optsprezece secole au avut intrare la Dumnezeu — se închisese, a fost deschisă o altă ușă, iar iertarea păcatelor a fost oferită oamenilor prin mijlocirea lui Hristos în Locul Preasfânt.

Sanctuarul vederii parte a slujirii Sale se încheiase numai pentru a face loc alteia.

 1. Medicament pentru dungile vizuale
 2. Efect laser asupra vederii
 3. Incluso este hermoso santuario no es eterno.
 4. L'imagination est notre dernier sanctuaire, a-t-il écrit.
 5. Imaginea sanctuarului ceresc în viziunile biblice – Academia Oswald Glait
 6. Может быть, ты расскажешь мне, что стало с этими Уникумами.
 7. Stil de viață sănătos totul despre viziune

Iudeii care au lepădat lumina dată la prima venire a lui Hristos și au refuzat să creadă în El ca Mântuitor al lumii n-au putut primi iertarea prin El. Când Isus, la înălțarea Sa, a intrat cu propriul sânge în Sanctuarul ceresc, pentru a revărsa sanctuarul vederii ucenicilor Săi binecuvântările mijlocirii Sale, iudeii au fost lăsați în întuneric total, pentru a continua jertfele și darurile lor inutile. Slujba simbolurilor și umbrelor încetase.

Imaginea sanctuarului ceresc în viziunile biblice

Ușa prin care oamenii găsiseră până atunci intrare la Dumnezeu nu mai era deschisă. Iudeii refuzaseră să-L caute pe singura cale prin care putea fi găsit după aceea, prin slujba Sanctuarului din ceruri. De aceea, ei nu mai aveau nici o legătură cu Dumnezeu.

Cortul Testamentului și planul său. Biblia online. Cum a fost curățat sanctuarul în sine și ce s-a făcut la figurat cu păcatele oamenilor Ce a poruncit Domnul Israel prin Moise?

Pentru ei, ușa era închisă. Nu aveau nici o cunoștință despre Hristos, ca fiind jertfa adevărată și unicul Mijlocitor înaintea lui Dumnezeu; de aceea ei n-au putut primi binefacerile mijlocirii Sale.