the next financial perspective - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

Conceptul financiar din diferite perspective,

conceptul financiar din diferite perspective

CFM În iulieParlamentul a înființat o comisie specială care să analizeze provocările legate de politici și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după SURE și căreia i s-a încredințat misiunea de a pregăti un raport privind următorul CFM înainte de prezentarea propunerilor Comisiei. Comisia pentru bugete BUDG din cadrul Parlamentului a fost responsabilă de pregătirea terenului pentru mandatul de negociere al Parlamentului privind revizuirea CFM, începând pregătirile cu mult timp înainte.

Meniu de navigare

La 29 iunieComisia pentru bugete a prezentat un raport referitor la evaluarea primilor ani de funcționare a CFM, la așteptările privind revizuirea efectuată de către Comisia Europeană, precum și la elementele principale ale CFM post Raportul respectiv a stat la baza adoptării rezoluției Parlamentului din 6 iuliecare conține solicitările Parlamentului privind actualul CFM, precum și observații privind următorul CFM.

La 26 octombrieParlamentul a adoptat, cu o largă majoritate, o rezoluție subsecventă propunerii Comisiei, prin care a salutat modificările propuse de Comisie privind CFM. În sfârșit, după negocieri și acordul dat de Consiliu la 7 martie cu privire la revizuirea CFMParlamentul a adoptat o rezoluție [10] de modificare a Regulamentului privind CFM la 5 aprilie La 20 iunieConsiliul a adoptat versiunea revizuită a CFM pentruprin vot unanim.

Consolidarea Instrumentului de flexibilitate și a Rezervei pentru ajutoare de urgență va permite transferul mai ușor între rubrici bugetare și exerciții al unui volum mai mare de fonduri, pentru ca Uniunea să poată reacționa la evenimente neprevăzute și la noi priorități.

 • Balanced Scorecard BSC este un concept care permite obiectivarea strategică echilibrată la nivelul unei întregi organizații sau a unei unități componente a acesteia.
 • Without its being increased, the next financial perspective should be reoriented towards urban transport.
 • Există medicamente care să îmbunătățească vederea
 • Bea pentru vedere
 • Valeria își redă vederea
 • Balanced scorecard - Wikipedia

Aceste propuneri au fost prezentate mai târziu decât ceea ce prevede actualul Regulament conceptul financiar din diferite perspective CFM, din cauza perioadei de reflecție privind viitorul UE.

Se prevăd majorări bugetare în diferite domenii printre care controlul la frontieră, apărarea, migrația, securitatea internă și externă, cooperarea pentru dezvoltare și cercetarea și reduceri bugetare în domenii precum politica de coeziune și politica agricolă, printre altele.

Arhitectura globală va fi raționalizată, iar cele șapte noi rubrici vor cuprinde un total de 17 clustere de politici. Numărul programelor de cheltuieli individuale urmează să fie redus de la 58, atât cât este în prezent, la conceptul financiar din diferite perspective pentru perioada În plus, Comisia propune un set de instrumente bugetare speciale, în afara conceptul financiar din diferite perspective CFM, pentru a îmbunătăți flexibilitatea planificării bugetare a UE, cum ar fi Instrumentul de flexibilitate 1 miliard EUR pe anrezerva pentru ajutoare de urgență  milioane EUR pe anFondul de solidaritate al Uniunii Europene  milioane EUR pe anFondul european de ajustare la globalizare  milioane EUR pe anInstrumentul european pentru pace și Funcția europeană de stabilizare a investițiilor împrumuturi de până la 30 miliarde EUR pe perioada CFM.

În plus, Comisia propune modernizarea componentei de venituri, inclusiv introducerea mai multor noi categorii de resurse proprii bazate pe veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii al UE, pe o contribuție din partea statelor membre bazată pe deșeurile de plastic și pe o parte din baza fiscală consolidată comună a societăților.

 • Aceste functii se interconditioneazå.
 • Но именно такие комнаты и были домом для большей части человечества на протяжении значительного отрезка его истории.
 • De ce viziunea se ascute
 • Îmbunătățirea viziunii de unul singur
 • Viziune distorsionată din lateral
 • the next financial perspective - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

Parlamentul European a adoptat două rezoluții referitoare la următorul CFM pentru perioadala 14 martie și la 30 mai La 14 noiembriepe baza acestor rezoluții, Parlamentul și-a prezentat în continuare mandatul de negociere, inclusiv amendamentele la propunerile de regulament privind CFM și de AII, precum și un set complet de cifre defalcate pe rubrici și pe programe. Finanțarea pentru agențiile descentralizate implicate în gestionarea migrației și a frontierelor ar trebui să crească de peste patru ori, de la un nivel de aproximativ 3 miliarde EUR la peste 12 miliarde EUR.

O revizuire la jumătatea perioadei a CFM ar trebui să fie obligatorie și să fie propusă până cel târziu la 1 iulie Inițial, Parlamentul conceptul financiar din diferite perspective Comisia au urmărit să ajungă la un acord referitor la Regulamentul privind CFM înainte de alegerile pentru Parlamentul European dinpentru a permite programelor următoare să demareze la timp.

Temei juridic

Cu toate acestea, Consiliul lucrează încă la început sub Președinția austriacă, sub Președinția română și sub Președinția finlandeză și în ultimul timp, sub îndrumarea Președintelui Consiliului European, Charles Michel la un compromis care să poată fi aprobat în unanimitate de toate statele membre.

La 30 noiembrieConsiliul a publicat un proiect de cadru de negociere care cuprinde un text privind parametrii esențiali pentru pachetul financiar global, dar nu conține cifre privind plafoanele și alocările pentru principalele cheltuieli.

Dincolo de dispozițiile legate de Regulamentul privind CFM, cadrul de negociere abordează, de asemenea, aspecte orizontale și sectoriale referitoare la dispozițiile din domeniul de aplicare al programelor de cheltuieli care intră sub incidența procedurii legislative ordinare.

 1. Но, конечно, ты можешь отправиться куда пожелаешь.
 2. Cadrul financiar multianual | Fișe descriptive despre Uniunea Europeană | Parlamentul European
 3. Video chirurgie ochi pentru vedere
 4. Потом экран погас.
 5. По какой-то причине, которой робот так и не смог им растолковать, корабль, находясь в пределах планетной системы, должен был двигаться медленно - по крайней мере в сравнении с его стремительным бегом сквозь Галактику.
 6. Но Диаспар не желает иметь с вами ничего общего.
 7. MANAGEMENT FINANCIAR-CONCEPT, FUNCTII - Managementul drepturilor

La 10 octombrieParlamentul a adoptat o rezoluție cu scopul de a reînnoi și actualiza mandatul echipei sale de negociere, în care îndeamnă Comisia să înceapă imediat pregătirea unui plan de urgență pentru CFM, pentru cazul în care va trebui să se prelungească actualul CFM.

La 2 decembriePreședinția finlandeză a Consiliului a prezentat un cadru de negociere care include, pentru prima dată, cifre orientative pentru cadrul financiar multianual La 12 decembrieConsiliul European a dezbătut principalele caracteristici ale noului CFM, astfel cum a fost prezentat de președinția finlandeză, și l-a mandatat pe președintele Consiliului European să continue dezbaterea.

În discursul său din 12 decembrie adresat Consiliului, Președintele Parlamentului a subliniat că propunerea privind CFM a Președinției finlandeze este cu mult sub așteptările Parlamentului, întrucât scopul urmărit ar trebui să fie acela de a menține finanțarea politicilor tradiționale ale UE la nivelul său actual în termeni reali, de a se consolida programele cele mai de succes și de a se asigura faptul că Uniunea dispune de resurse suficiente pentru a face față noilor provocări cu care se confruntă.

Președintele a invitat Președintele Consiliului European și Președinția croată să avanseze cu negocierile, să încurajeze concilierea și să apropie pozițiile instituțiilor. Noua Președintă a Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că activitatea Comisiei se axează pe măsurile privind schimbările climatice.

conceptul financiar din diferite perspective

Ca urmare a acestui lucru și în cadrul Pactului verde european, Comisia a prezentat, la 14 ianuarieo propunere privind Fondul pentru o tranziție justă, ca element suplimentar în pachetul de propuneri privind CFM [11]. Fondul ar urma să fie finanțat cu suma de 7,5 miliarde EUR. La 20 și 21 februarieConsiliul European a organizat o reuniune specială pentru a discuta despre CFM, dar nu a reușit să ajungă la un acord.

conceptul financiar din diferite perspective

La 13 maiParlamentul European a cerut cu o majoritate covârșitoare voturi pentru ca Comisia să prezinte, până la 15 iunieo propunere de plan de urgență pentru CFM, cu scopul de a oferi o plasă de siguranță care să-i protejeze pe beneficiarii programelor Uniunii. Ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID și a efectelor economice grave ale limitării mișcării persoanelor asupra societăților europene, Comisia a publicat, la 27 și 28 maipropuneri privind o revizuire semnificativă a CFM Propunerile prevăd o sumă totală de 1  miliarde EUR pentru CFM în perioada și un instrument suplimentar de redresare economică, denumit Next Generation EU, în valoare de  miliarde EUR la prețurile dindin care  miliarde EUR urmează să fie plătite sub formă de granturi și  miliarde EUR, sub formă de împrumuturi.

Pachetul cuprinde propuneri legislative de instrumente conceptul financiar din diferite perspective, precum și modificări ale mai multor propuneri legislative deja prezentate privind programe din următorul CFM. Finanțarea pachetului suplimentar va fi asigurată prin împrumuturi de pe piețele financiare. În acest scop, Comisia a prezentat și amendamente la propunerea de decizie privind resursele proprii, care ar autoriza împrumuturi de carne pentru vedere la  miliarde EUR.

Potrivit Comisiei, rambursarea împrumuturilor ar fi acoperită cel mai bine de venituri provenite din noile resurse proprii. Comisia a anunțat inițiative legislative conceptul financiar din diferite perspective reformare a sistemului de resurse proprii cu ajutorul unor resurse noi, care urmează să fie introduse până în În cele din urmă, pachetul Comisiei presupune o creștere a plafonului angajamentelor în în cadrul actualului CFM, în vederea mobilizării sprijinului încă din Majorarea propusă a plafonului angajamentelor este de 11,5 miliarde EUR.

Plățile rezultate sunt compatibile cu plafonul existent pentru plăți în

conceptul financiar din diferite perspective