Epoca modernă - Wikipedia

Trei tipuri principale de viziune asupra lumii, Istoric pe termen

  1. Dicționar ortografic OUTLOOK   - un sistem de opinii despre lume și locul omului, societății și omenirii în ea, asupra atitudinii unei persoane față de lume și de sine, precum și pozițiile de viață de bază ale oamenilor care corespund acestor puncte de vedere, idealurile lor, principiile de activitate, orientările valorice
  2. Modernitatea nu este doar o altă epocă istorică, dar și un efect al unei serii de schimbări de tip nou, manifestate în accelerarea progresului ce a facilitat efortul uman depus pentru a îmbunătăți situatia.
  3. Epoca modernă - Wikipedia

Caracteristici generale[ modificare modificare sursă ] Iluminismul a pretins eliberarea ființei umane de sub tutela sa autoindusă. Această tutelă este auto-indusă atunci când cauza sa nu rezidă în absența rațiunii, ci în absența hotărârii și a curajului de a lua hotărâri fără instrucțiuni de la o altă persoană". Sapere aude!

Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale

Evenimentele științifice și intelectuale din secolul al XVII-lea — descoperirile lui Isaac Newtonraționalismul lui René Descartesscepticismul lui Pierre Baylepanteismul lui Benedict de Spinoza și empirismul lui Francis Bacon și John Locke — au promovat credința în legile naturale și în ordinea universală, precum și încrederea în rațiunea ființei umane și în abilitățile inovatoare ale acesteia care au reușit să trei tipuri principale de viziune asupra lumii întreaga societate a secolului al XVIII-lea.

Au existat multe și diverse curente de injecții pentru tratamentul miopiei, însă numai o serie de idei pot fi caracterizate drept pătrunzătoare și dominante.

trei tipuri principale de viziune asupra lumii

O abordare rațională și științifică a aspectelor religioase conform vechii teorii și divergențe pe tema adevărului dublua problemelor de ordin social, politic și economic a promovat o viziune seculară asupra lumii și o orientare generală către progres și perfecționare.

Principalii promotori ai acestor concepte au fost filosofii, care au popularizat și promulgat ideile noi pentru publicul larg. Acești "profeți" ai Iluminismului aveau o serie de atitudini de bază comune.

Având o credință în rațiune care era de nezdruncinat, au căutat să descopere principii valabil universale care să guverneze umanitatea, natura și societatea, și să acționeze în baza acestora. Au atacat în diverse feluri autoritatea de ordin religios și științific, dogmatismul, intoleranța, cenzura, precum și constrângerile economice și sociale.

trei tipuri principale de viziune asupra lumii

Considerau că statul este instrumentul adecvat trei tipuri principale de viziune asupra lumii rațional al progresului. Raționalismul extrem și scepticismul epocii au condus în mod firesc la deism; aceleași calități au avut un rol important în determinarea reacției de mai târziu a romantismului.

Reacționând la dogmatismiluminismul a găsit un culoar favorabil într-o perioadă în care Biserica își pierduse autoritatea sa atotputernică de a impune ordinea socială cu aceeași fervoare și implicare precum în evul mediu și la începutul modernității.

Ce este o definiție de viziune asupra lumii. Conceptul de viziune asupra lumii

Conceptele filosofice din Franța mijlocului de secol al XVIII-lea au transformat perspectiva mecanicistă asupra universului într-o variantă revizuită radical a creștinătății, pe care au denumit-o deism. Inspirându-se din descrierea newtoniană a universului ca fiind un imens ceas construit și pus în mișcare de către Creator, deiștii au promovat ideea conform căreia totul — mișcarea fizică, fiziologia ființei umane, politica, societatea, economia — își are propriul set de principii raționale stabilite de Dumnezeu, care ar putea fi înțelese de către ființele umane exclusiv prin intermediul rațiunii.

Acest lucru însemna că lucrurile din lumea umană și din lumea fizică pot fi înțelese fără a aduce religia, misticismul sau divinitatea în ecuație. Deiștii nu erau atei; pur și simplu, afirmau că tot ceea ce se referea la universul fizic și la cel uman poate fi înțeles independent de aspectele sau explicațiile de ordin religios.

Epoca modernă

Pentru un cadru istoric corect al secolului al XVIII-lea în Europacu privire la relația dintre autoritatea politică și religioasă și clasa superioară, trebuie să menționăm că, în FranțaVoltaire și aliații săi s-au străduit să impună valorile libertății și toleranței într-o cultură în care fortărețele gemene ale monarhiei și Bisericii constituiau opusul a tot ceea ce reprezentau aceste valori.

Voltaire și-a dedicat o mare parte din timp atacului împotriva elementelor fundamentale ale religiei creștine: inspirația din Biblie, încarnarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, damnarea necredincioșilor. Kant a situat punctul forte al Iluminismului în principal în chestiunile ce țin de religie, întrucât conducătorii săi, așa cum a spus, "nu au nici un interes să joace rolul gardianului cu privire la arte și științe și, întrucât incompetența de ordin religios nu este numai cea mai dăunătoare, ci și cea mai degradantă din toate".

Având centrul la Paris, mișcarea a dobândit un caracter internațional prin faptul că s-a răspândit în saloane cosmopolite.

Cei mai reprezentativi promotori ai Iluminismului s-au aflat în Franța : baronul de MontesquieuVoltaire și contele de Buffon, baronul Turgot și alți fiziocrați, Jean-Jacques Rousseau trei tipuri principale de viziune asupra lumii, care a avut o influență foarte mare asupra romantismului.

Iluminism - Wikipedia

În Angliacafenelele și presa în curs de înflorire au stimulat critica politică și socială, precum comentariile urbane ale lui Joseph Addison și Sir Richard Steele. Jonathan Swift și Alexander Pope au fost satiriști conservatori cu o mare influență. Teoriile lansate de Locke cu privire la învățarea prin percepția senzorială au fost dezvoltate în continuare de către David Hume.

În Germaniauniversitățile au devenit centre ale Iluminismului Aufklärung. Lessing a lansat o religie naturală a moralității, iar Johann Gottfried von Herder a elaborat o filosofie a naționalismului cultural care se baza pe înrudirea culturală, de sânge și de limbă.

Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale

Importanța primordială a individului, decurgând din incapacitatea omului de a-și folosi abilitățile cognitive în lipsa instrucțiunilor unei alte persoane, a format baza eticii lui Immanuel Kant.

Promotorii Iluminismului au fost adesea considerați răspunzători de Revoluția franceză.

Ce este fericirea umană? Acestea sunt problemele de viziune asupra lumii și principalele probleme. Vizualizați lumea un sistem mai mult sau mai puțin holistic de evaluări și opinii ale oamenilor cu privire la: lumea; scopul și sensul vieții; mijloace de realizare a obiectivelor vieții; esența relațiilor umane. Există trei forme de viziune asupra lumii: 1.

Cu siguranță, epoca Iluminismului poate fi văzută drept o linie majoră de demarcație pentru apariția lumii moderne. Caracteristici literare[ modificare modificare sursă ] Curent ideologic și cultural: promovarea raționalismuluicaracter laic, antireligios, anticlerical, combaterea fanatismului și a dogmelor, răspândirea culturii în popor, literatura preocupată de problemele sociale și morale; Teme și motive: «monarhul luminat», «contractul social», emanciparea poporului prin cultură; Genuri și specii: liric, epic povestire, nuvelă, romandramatic tragedie, comedie ; Opere reprezentative:.

trei tipuri principale de viziune asupra lumii