Program de Sănătate pentru Mame și Sugari - SAMAS : SAMAS

Viziune prenatală

Conținutul

  viziune prenatală

  JavaScript must be enabled to view this viziune prenatală address Documentaţia necesară: a. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului; b.

  viziune prenatală

  Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. Actul de identitate al solicitantului copie xerox şi original ; d.

  viziune prenatală

  Certificatul de naştere al copilului copie xerox şi original ; e. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi viziune prenatală data de 01 ianuarie ; f.

  Certificatul de casătorie copie xerox şi original ; g. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz; h.

  Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie cele zilecertificată conform cu originalul de către angajator; j.

  viziune prenatală

  Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator; k. Dosar; l. Extras de cont solicitantul sa fie titularul contului : Alpha Bank Romania S. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară; n.

  viziune prenatală

  Reglementare: O.