Formular de căutare

Cerințe pentru organul vizual, EUR-Lex Access to European Union law

cerințe pentru organul vizual așteptând o viziune mai bună

Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor de iluminat definește termenii de cerințe pentru organul vizual și definițiile de utilizat în toate aplicațiile de iluminat. Acest standard european stabilește, de asemenea, un cadru pentru specificarea cerințelor de iluminat, precizând detalii ale aspectelor care trebuie luate în considerare atunci când se stabilesc acele cerințe.

Capitolul Iluminat, atunci termenii dați în acest standard sunt identici.

cerințe pentru organul vizual daltonism și miopie

Condițiile de iluminat pentru un spațiu sunt determinate de necesitatea asigurării: unui nivel de iluminare adecvat pentru securitate și deplasare; condițiilor care facilitează performanța vizuală și percepția culorilor; unui confort vizual acceptabil pentru ocupanții spațiului. Importanța a acestor factori variază pentru diferite aplicații. Acest cadru de bază acoperă aspecte din domeniul vizibilității, fotometriei și colorimetriei, care implică radiații optice naturale și artificiale asupra regiunilor UV, vizibile și IR ale spectrului și cuprinde domenii de aplicare care acoperă toate utilizările de lumină, în interior și cerințe pentru organul vizual exterior.

Formarea imaginii[ modificare modificare sursă ] În cazul ochiului emetrop vederea normalăimaginea se formează pe retină. Pentru ca razele de lumină să se poată focaliza, acestea trebuie să se refracte.

De asemenea, sunt acoperite inclusiv cerințele privind mediul, energia și durabilitatea, estetica și aspectele biologice. În capitolul 3 al standardului se regăsesc termenii și definițiile corespunzătoare. Termenii sunt  grupați în funcție specificul lor și anume termeni privind: organul vizual uman și vederea, lumina și culoarea, lumina de zi, echipamentele pentru iluminat, sistemele de iluminat și măsurările în domeniul iluminatului.

Principalele mărimi care trebuie luate în considerare în proiectare, când se determină cerințele de iluminat pentru o aplicație, sunt descrise în capitolul 4.

Politici Învățămîntul special prezentare generală Învățămîntul special se organizează în instituțiile de învățămînt special și în instituțiile de învățămînt alternative care acordă asistență recuperatorie elevilor cu deficiențe senzoriale auditive sau vizuale și elevilor cu dificultăți severe de învățare dificultăți multiple, asociate. Plasarea copilului cu CES în instituţie se admite în baza deciziei autorităţii tutelare cu privire la aprobarea măsurilor de plasament cu avizul pozitiv al Comisiei pentru Copilul Aflat în Dificultateavînd ca temei: decizia Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății în domeniu, certificatul de dizabilitate și raportul de evaluare al Serviciului de asistență psihopedagogică. Procesul educaţional pentru copii cu cerințe educaționale cerințe pentru organul vizual se desfăşoară în conformitate cu curriculumul învăţămîntului general, Planul —cadru de învăţămîntşi Planului Educațional Individualizat, elaborat în baza recomnadărilor Serviciului de asistenţă psihopedagogică. Pregătirea și formarea personalului care își desfășoară activitatea în domeniul educației copiiilor cu cerințe educaționale speciale sunt stabilite prin reglementări specifice elaborate de Ministerul Educației.

Acești parametri trebuie să fie considerați în forma recomandată în acest capitol. Pentru unii dintre acești parametri, se aleg valorile de referință.

cerințe pentru organul vizual biblioteci de viziune

Pentru anumite aplicații speciale, pot fi necesari parametrii suplimentari. Tot în articolul 4 al standardului sunt tratați și parametrii care trebuie specificați pentru a asigura condițiile vizuale bune și o instalație de iluminat performantă, comuni mai multor aplicații. Standardul cuprinde și două anexe informative: Anexa A — Explicații suplimentare cu privire la termenii definiți Anexa B — Index al termenilor Pentru termenii și definițiile referitoare la deschiderile pentru iluminat natural din anvelopa unei încăperi, se pot consulta următoarele standarde: SR EN — Obloane, jaluzele exterioare și jaluzele interioare.

ATENŢIE LA CONJUNCTIVITĂ!