Metodă de viziune alternativă

Metodă de viziune alternativă

Biblical Series I: Introduction to the Idea of God

Se dă prilejul sǎ îşi dea seama ce se întâmplǎ: ce învaţǎ? Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a î şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea continuă, progresivă şi multilaterală cu activit atea şi cu produsul final.

cereale de viziune

Aceasta sporeşte motivaţia învăţării. Important este nu cât cunoştici relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate.

Metodă de viziune alternativă

Aplicaţiile hărţilor metodă de viziune alternativă : Aplicaţiile hărţilor conceptuale stimulează generarea de idei; proiectează o structură complexă; comunică sau prezintă idei complexe; explic ă modul în care noile cunoştinţe se integrează în sistemul celor vechi într-un domeniu de studiu; crea ză soluţii alternative unei probleme date; analiz ează şi evalu ează rezultatele; uş ur ează în ţ elegerea şi accesibiliz e a ză cunoaşterea; ilustr e a ză modul de percepţie, reprezentare şi gândire a unei realităţi, fapte, lucruri; r eprez i nt ă reţelele între concepte şi face diagnostica rea lacunele şi metodă de viziune alternativă legăturilor între acestea; se folosesc î n desfăşurarea activităţilor de grup; Slide Proiectul este o formă activă, participativă care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, deprinderi capacităţi, facilitează şi solicită abordările interdisciplinare, şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor.

Culegerea, organizarea, metodă de viziune alternativă şi a informaţiilor legate de problema sau tema aleasă; 3. Viziune bună la ce Subiect hipermetropie unui set de soluţii posibile ale problemei; 4. Evaluarea soluţiilor şi deciderea către cea mai bună variantă.

Elevii scriu: 3 termeni concepte din ceea ce au învăţat, 2 idei despre care ar dori să înveţe mai mult în continuare şi 1 capacitate, 1 pricepere sau 1 abilitate pe care consideră ei că au dodândit-o în urma activităţilor de predare-învăţare. Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi cel mai potrivit răspuns.

Metoda Step by Step

Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. Ca medodă alternativă de evaluare măsoară capacitatea elevilor de a realiza un demers de analiză, de înţelegere, de interpretare a unui fenomen, de exersare a capacităţii de argumentare, de emitere a unor judecăţi de valoare, precum şi de formare şi dezvoltare a trăsăturilor de personalitate.

vederea seara se înrăutățește

Radu Slide Avantaje Contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale; Formează abilitatea de argumentare şi analiză; Pregăteşte elevii pentru a lua decizii eficiente. Cazul este prezentat elevilor în trei forme: - descrierea completă — elevii primesc toate informaţiile de care au nevoie pentru soluţionarea problemei se aplică elevilor care au experienţă redusă de studiu ; - descrierea parţială familiarizează elevii cu sursele de cunoaştere şi le dezvoltă abilitatea de a formula întrebări ; - enunţarea cazului sub forma unei sarcini concrete de rezolvat este recomandată elevilor care ştiu să identifice sursele de informare şi să le valorifice în mod critic.

Slide Elevii sunt aviza ţ i asupra: Tematicii lucrărilor practice; Modului în care ele vor fi evaluate baremele de notare ; Condiţiilor care le sunt oferite pentru a realiza aceste activităţi aparate, unelte, săli de sport.

zgârieturi vizuale

Slide Constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o documentare, observarea unor fenomene, experimentarea pe un interval de timp stabilit. Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care este ea proictată!

  • Previziune și miopie
  • Esențial: rețineți setarea permisiunilor pentru cookie Esențiale: permiteți modulele cookie pentru sesiuni Esențiale: adunați informațiile pe care le introduceți într-o formă de contact, un buletin informativ și alte formulare din toate paginile Esențial: urmăriți ce introduceți într-un coș de cumpărături Esențiale: autentificați-vă că sunteți conectat ă la contul dvs.

Cum influenţează evaluarea învăţarea? Evaluarea ajută elevii şi profesorii să decidă ceea ce trebue să înveţe : - evidenţierea a ceea ce este important din ceea ce se predă; - furnizarea feed-bak-ului asupra performanţelor obţinute.

  • Viziunea levashov
  • Acest savant a creat o metodologie, prin care, îi face pe copii orbi să poată vedea.

Evaluarea ajută pe elevi să ştie cum să înveţe prin: - încurajarea unui ştil de învăţare activ; - infuenţarea alegerilor strategiilor de predare-învăţare metodă de viziune alternativă dezvoltarea activităţilor de a înţelege şi aplica în diferite contexte cunoştinţe şi capacităţi.

Evaluarea ajută pe elevi să aprecieze eficacitatea învăţării prin: - evaluarea a ceea ce au învăţat; - consolidarea şi transferul a ceea ce au învăţat; - consolidarea unor noi situaţii de învăţare.

Conferinta ”Metode alernative de invatare”

Polirom, Iaşi, 2. Meteor Press, Bucureşti, 3.

bioritmul vederii

Polirom, Iaşi, 4. Polirom, Iaşi, 5. Universitǎţii, Bucureşti, 6.