Interferenţa cu linia telefonică

Interferență cu vederea, Prezentare laborator

Conținutul

  interferență cu vederea

  Prin interferenţă se înţelege suprapunerea unor unde care provin de la un număr finit de surse coerente discrete, prin care se obţine o distribuţie a intensităţii undei rezultante caracterizate printr-o succesiune de maxime şi minime numite franje de interferenţă.

  Franjele de maxim luminoase alternează cu franjele de minim întunecate.

  interferență cu vederea

  Dacă undele care se suprapun provin de la o distribuţie continuă de surse coerente se obţin franje de difracţie. Astfel, pentru două surse cvasipunctuale coerente interferență cu vederea obţin franje de interferenţă, pentru o sursă de dimensiuni finite mari în comparaţie cu lungimea de undă a radiaţiilor se obţin franje de difracţie, iar pentru două surse de dimensiuni finite se obţine o combinaţie de franje de interferenţă şi de difracţie.

  interferență cu vederea

  Pentru ca două sau mai multe unde electromagnetice să poată interfera, este necesar ca ele să posede proprietatea de coerenţă. Prin coerenţă se înţelege corelaţia caracteristicilor oscilaţiilor de exemplu fazele undelor considerate în diferite puncte ale spaţiului şi la diferite momente de timp.

  interferență cu vederea

  Uzual se spune că două unde sunt coerente dacă au aceeaşi pulsaţie, iar diferenţa de fază dintre ele este constantă în timp.

  Interferenţa interferență cu vederea are loc numai dacă acestea au o componentă de polarizare comună undele care se suprapun nu trebuie să fie polarizate în plane reciproc perpendiculare.

  interferență cu vederea

  Studiul interferenţei undelor luminoase emise de sursele termice clasice, a căror fază este nedefinită, este mai dificil decât studiul interferenţei microundelor, deoarece se pot obţine microunde a căror fază să fie bine definită. Problema principală în studiul interferenţei constă în determinarea intensităţii undei rezultante, deoarece detectoarele de lumnină ochiul, fotomultiplicatorul sunt detectoare pătratice înregistrează intensitatea.

  Proprietatea de inerţie a detectoarelor face imposibilă detectarea instantanee a intensităţii.

  interferență cu vederea