Dacă există suspiciunea unui soț,

Conținutul

  dacă există suspiciunea unui soț

  Jurisprudență 2 Martorului i se aduc apoi la cunoștință următoarele drepturi și obligații: JurisprudențăReviste dacă există suspiciunea unui soț a dreptul de a fi supus măsurilor de protecție și de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în fața organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; Jurisprudență b obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa; c obligația de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este citat, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate dispune împotriva sa sancțiunea prevăzută de art.

  Respingeri de neconstituționalitate 1Reviste 2 Art. Jurisprudență 2 Organul de urmărire penală și președintele completului îl întreabă pe martor dacă dorește să depună jurământ religios sau declarație solemnă.

  Jurisprudență 3 Textul jurământului este următorul: "Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă în funcție de credința religioasă a martorului.

  dacă există suspiciunea unui soț

  Jurisprudență 4 În timpul depunerii jurământului, cu excepțiile impuse de credința religioasă, martorul ține mâna dreaptă pe cruce sau pe Biblie. Jurisprudență 5 În cazul în care martorul alege să facă o declarație solemnă, textul acesteia este următorul: "Mă oblig că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu.

  dacă există suspiciunea unui soț

  Modificări 1Modele 1 Art. Reviste 1Doctrină 1 viziune minus cinci Martorului nu i se pot adresa întrebări privind opțiunile politice, ideologice sau religioase ori alte circumstanțe personale și de familie, cu excepția cazului în care acestea sunt strict necesare pentru aflarea adevărului în cauză sau pentru verificarea credibilității martorului.

  Reviste 1Doctrină 1 2 În cursul urmăririi dacă există suspiciunea unui soț, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta și înregistrarea este posibilă. Respingeri de neconstituționalitate 4Reviste 1Doctrină 1 Art. Reviste 2 3 Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau instanța dispune ca la audierea martorului minor să asiste un psiholog.

  dacă există suspiciunea unui soț

  Modificări 1 6 Persoanele care au avut calitatea de suspect sau inculpat în aceeași cauză și cu privire la aceeași faptă ori cu privire la fapte diferite aflate în strânsă legătură, dacă ulterior s-a dispus disjungerea cauzelor, pot fi audiate în calitate de martor, iar declarația nu poate fi folosită în cursul unui proces penal desfășurat împotriva lor.

  Organele judiciare au obligația consemnării calității lor procesuale anterioare.