Școala specialilor

Forțelor speciale vederea

forțelor speciale vederea

Ulterior, în anulcomandantul şcolii şi centrului U. John Forțelor speciale vederea. Datorită caracterului secret pe care trebuie să-l aibă aceste capabilităţi militare, misterului ce înconjoară modul de angajare a acestora în diferite misiuni, percepţiilor greşite că în spatele secretului se ascund, de fapt, acţiuni ilegitime, sau chiar ilegale, o definiţie forțelor speciale vederea şi unanim acceptată, la nivel global, este greu de forțelor speciale vederea.

Pentru NATO, potrivit Doctrinei întrunite pentru operaţii speciale [5]forţele pentru operaţii speciale reprezintă acele forţe special destinate, organizate, instruite, echipate şi încadrate cu personal special selecţionat care planifică şi execută operaţii activităţi militare speciale, folosind tactici, tehnici şi metode de angajare neconvenţionale.

forțelor speciale vederea

Aceste operaţii speciale pot fi executate pe întregul spectru al acţiunilor militare, în mod independent, sau împreună cu forţele convenţionale, în scopul obţinerii stării finale dorite, la nivelurile strategic, sau operativ, sau pot fi executate atunci când există riscuri politice importante.

La un moment dat, interesele politico-militare pot necesita executarea unor acţiuni sub acoperire, sau clandestine, cu acceptarea unor riscuri neasociate operaţiilor executate de forţele militare convenţionale.

Evenimente

Cu toate că importanţa FOS în cadrul structurilor actuale forțelor speciale vederea apărare este, în general, recunoscută, în cadrul NATO şi al ţărilor partenere există, încă, dezbateri în ce priveşte locul şi rolul acestor capabilităţi, inclusiv libertatea lor de acţiune şi flexibilitatea.

În principal, factorul uman din FOS răspunde de colectarea informaţiilor, raportarea acestora, descoperirea, identificarea şi evaluarea ţintelor, precum şi executarea cercetării şi evaluării, după executarea atacului. Acţiunile directe - sunt acele atacuri chirurgicale, de mărime şi durată limitate datorită amprentei de mici dimensiuni forțelor speciale vederea care o au FOS asupra unor ţinte de importanţă strategică sau operativă, de obicei sensibile din punct de vedere al timpului urgentealocate pe timpul planificării.

Acestea constau în executarea de raiduri, ambuscade, asalturi, identificarea şi indicarea ţintelor pentru executarea cu precizie a sprijinului cu foc şi aerian, recuperarea personalului şi materialelor sensibile, evacuarea cetăţenilor din zone sensibile, sabotaje, distrugeri ale ţintelor de importanţă strategică sau operativă, abordajul navelor ostile, cercetarea, descoperirea şi neutralizarea ţintelor forțelor speciale vederea oportunitate etc.

Asistenţa militară - constă în totalitatea măsurilor luate în sprijinul forţelor partenere pe timp de pace, criză, sau la război, în scopul dezvoltării capabilităţilor de forțelor speciale vederea, pornind de la furnizarea de instruire militară de nivel redus şi chiar tehnologie, până la utilizarea efectivă în luptă a acestora. Acţiunile neconvenţionale - constau în sarcini de sprijin al mişcării de rezistenţă organizată în teritoriul temporar ocupat de inamic, pentru a contesta legitimitatea ocupaţiei acestuia, a întârzia executarea operaţiilor sale şi a-i diminua potenţialul combativ şi capacitatea de manevră şi reacţie.

Pentru ei, nicio zi nu seamănă cu alta, iar cel mai mare accent se pune pe pregătire. Formarea unui luptător necesită o perioadă lungă de timp, în care militarul trece prin mai multe etape de selecție, unele foarte dure, urmate de sute de ore de instrucție în medii complexe, prin care îi sunt călite atât mintea, cât și trupul și în care numai voința și pasiunea îl fac să nu renunțe. După o scurtă perioadă de întrerupere a cursurilor, cauzată de instituirea stării de urgență, cei 37 de militari aflați în program își continuă pregătirea în cadrul cursului de pregătire de specialitate.

În situaţia participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, conducerea FOS se exercită potrivit înţelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini, în baza tratatelor la care România este parte.

Cele 5 Adevăruri ale FOS [8] 1.

Oamenii sunt mai importanţi decât echipamentele tehnologia - Nici măcar cea mai bună tehnologie existentă în prezent, incluzând inteligenţa artificială IAnu poate înlocui o echipă de FOS înalt calificată, cu o instruire completă, echipată corespunzător şi închegată cu o legătură spirituală solidă stabilită între membrii echipei, încă din timpul pregătirii, înainte de executarea misiunii. Oamenii, pe forțelor speciale vederea altă parte, au intenţionalitate caracter orientat către viitorul imediat al unor acţiuni [9]urmărind un scop şi luând decizii în consecinţă, fie ele şi iraţionale într-un anumit context, pe care IA, încă, nu-l forțelor speciale vederea înţelege.

forțelor speciale vederea

Operatorii de FOS sunt în primul rând forțelor speciale vederea şi sunt antrenaţi să găsească soluţii creative la probleme complicate, în timp oportun, folosindu-şi la maxim imaginaţia. Ceea ce, prin deducţie logică, ne va trimite către al doilea adevăr al FOS.

Calitatea este mai importantă decât cantitatea - Un număr mic de operatori, selecţionaţi cu atenţie, bine instruiţi, bine conduşi în luptă, sunt de preferat unui număr mare de militari dintre care, poate, unii s-ar putea să nu fie în măsură să îndeplinească misiunea.

Procesul de selecţie atentă şi fără compromisuri a operatorilor de FOS caută oameni cu un mod de gândire neconvenţională, concentraţi în viziunea 8 5 ce este procent pe îndeplinirea misiunii, contribuind la crearea de structuri luptătoare de mici dimensiuni, dar de înaltă calitate.

Acest proces este completat de procese educaţionale şi de instruire desfăşurate pe parcursul a mai multor ani, pe care fiecare operator de FOS trebuie să le parcurgă pentru a-şi dezvolta abilităţile necesare şi a-şi menţine certificările.

forțelor speciale vederea

FOS nu pot fi produse în masă - Atingerea nivelului de profesionalism necesar îndeplinirii în bune condiţii a misiunilor forțelor speciale vederea pe care le presupun operaţiile speciale necesită ani buni pentru instruirea detaşamentelor acţionale. Provocarea este ca prin instruire intensă, atât în şcoli de aplicaţie, centre de instruire, cât şi în unităţi, fiecare operator certificat FOS să fie complet integrat în detaşamentele operaţionale din care face parte.

Cine suntem?

Un astfel de proces poate fi accelerat, dar cu renunţarea la standarde şi, implicit, la atingerea capabilităţii operaţionale complete, sau îndeplinirea acesteia, dar cu limitări. Pregătirea, echiparea conform cerinţelor operaţionale minime, asigurarea logisticii şi sprijinului necesare menţinerii în stare operativă, asigurarea capacităţii de proiecţie în ariile de responsabilitate şi susţinerea pe timpul executării misiunilor necesită identificarea şi alocarea unor importante resurse umane, materiale, financiare, informaţionale şi de timp.

Aceste capabilităţi militare nu sunt ieftine şi nu pot fi produse în masă.

  • Tulburare vizuală la un ochi
  • Во все глаза глядели Олвин и Хилвар на это существо, испытывая нечто вроде восхищения, смешанного с ужасом.
  • Cele 5 adevăruri ale Forţelor pentru operaţii speciale (FOS) | Monitorul Apărării și Securității

FOS competente nu pot fi produse după ce criza a avut loc deja - Competenţa necesară unui operator de FOS, şi atingerea capabiltităţii operaţionale complete a detaşamentelor acţionale, la standardele cerute, nu pot fi obţinute peste noapte. Utilizarea imediată, la ordin, în misiuni specifice pe timpul producerii unei crize, a detaşamentelor operaţionale de FOS este posibilă doar dacă astfel de structuri operaţionalizate perfect instruite, complet echipate şi certificate şi permanent gata de luptă există deja, din timp de pace.

  • Corectarea vederii acasă
  • Наконец, Серанис объявила за всех: - Мы не будем снова пытаться управлять тобой - хотя не думаю, что и в прошлый раз нам это особенно удалось.
  • Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale

Majoritatea operaţiilor speciale necesită sprijinul forţelor convenţionale, altele decât FOS - Eficienţa utilizării în misiuni specifice, pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, a structurilor de FOS este îmbunătăţită substanţial cu sprijinul structurilor specializate de informaţii, sprijin de luptă şi sprijin logistic din cadrul forţelor aeriene, forţelor terestre, forţelor navale şi al forțelor speciale vederea structuri din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aliate, sau partenere.

Diplomaţia,societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale sunt, cel puţin, la fel de importante în asigurarea sprijinului FOS. Obţinerea succesului în operaţii speciale necesită investiţii importante şi de lungă durată în instruirea oamenilor şi planificare.

Cele 5 adevăruri ale Forţelor pentru operaţii speciale (FOS)

Cele 5 adevăruri FOS confirmă acest lucru şi, mai mult, pot fi aplicate, cu succes, în viaţa de zi cu zi. Procesele de selecţie şi instruire ale FOS urmăresc formarea unor astfel de luptători, caractere pentru care curajul, inteligenţa, capacitatea de învăţare şi creativitatea trebuie să se regăsească printre trăsăturile prioritare.

Admitere Informații generale referitoare la etapele admiterii la Cursul de formare subofițeri în activitate pe filiera indirectă Pentru a urma o carieră militară ca subofițer format pe filieră indirectă este necesară parcurgerea succesivă a trei etape: recrutarea, selecția aptitudinală și concursul de admitere. Acolo ești luat în evidență și ți se vor explica în detaliu pașii de urmat.

Toate acestea sunt completate cu calităţi precum tărie de caracter, empatie şi bun simţ. Operatorii de FOS trebuie să fie în măsură să folosească tehnologii de ultimă generaţie şi să dobândească abilităţi de comunicare interculurală pentru a contribui la rezoluţia conflictelor care, în zilele noastre, au o importantă latură de interculturalitate.

Cu cât aceştia învaţă mai repede să acţioneze eficient în culturi diferite, cu atât mai mare este probabilitatea de a obţine rezultate strategice favorabile.

forțelor speciale vederea

Militarii din structurile FOS sunt antrenaţi să exploateze, mai întâi, avantajele aspectelor umane ale conflictului astfel încât să obţină succesul în operaţiile speciale, sau, pe cât posibil, să evite conflictul, dar să câştige bătălia.

În ziua de azi nu mai este suficient doar să fii în măsură să spargi uşa cu piciorul, să arunci lucruri în aer şi să elimini adversarul. Ori, fără oameni cu abilităţi cognitive ridicate, nu poţi ajunge la aceste imperative.

Sumarizând, răspunsul la întrebarea formulată în preambulul acestui articol ar forțelor speciale vederea în acest fel: Deşi muşchii sunt încă necesari a se vedea cazul soldatului din forţele speciale britanice SAS, recent mediatizat [10] în presă, care a eliminat 3 forțelor speciale vederea cu un ciocan dulgher, într-un complex de grote conectate prin tuneluri de mici dimensiuni, într-o zonă controlată de insurgenţi din nordul Afganistanului, în luna ianuarie a acestui an, după ce i s-a blocat pistolul GLOCK, din dotare, cu care tocmai neutralizase, prin împuşcare, alţi 3 atacatoriacum inteligenţa este esenţială!