Misiune, viziune și valori – Universitatea Romano-Americana

Viziune în studii, Articole similare

Conținutul

  Misiunea Universității din București Misiune și viziune Universitatea din Bucureşti, prin ridicatul standard al demersului academic ce se asigură la nivelul tuturor departamentelor, își propune să fie cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din România.

  viziune în studii

  Principalul obiectiv al Universităţii din Bucureşti este de a obţine cea mai înaltă calitate a serviciilor educaţionale şi a activităţii de cercetare, adoptând standarde competitive, de nivel internaţional, şi manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii, colaborare interdisciplinară, leadership şi excelenţa activităţii profesorilor şi angajaţilor.

  Universitatea din Bucureşti își modelează procesul educațional după nevoile societății cunoaşterii, în care formarea competenţelor şi abilităţilor joacă un rol esenţial. Înnoirea şi reforma sunt procese constitutive.

  viziune în studii

  Pentru a aplica metode eficiente în acest proces, UB face publice obiectivele şi strategiile sale, le dezbate şi le aplică în aşa fel încât membrii comunităţii academice să se simtă încurajaţi să contribuie cu propriile lor idei şi iniţiative. UB promovează un climat viziune în studii de încredere şi de comunicare la toate nivelele, anticipează schimbările şi elaborează planuri proactive.

  viziune în studii